Uniwersytet Sukcesu

Szkoły a wyzwania przyszłości. Start programów Fundacji Digital University

Gwałtowny postęp technologiczny, ogrom informacji dostępnych online i nieustające zmiany społeczno-gospodarcze, przytłaczają i powodują stres u wielu. Poradzenie sobie z tymi wyzwaniami wymaga innowacyjnego podejścia do edukacji. W tym celu Fundacja Digital University stworzyła ogólnopolskie i bezpłatne programy dla społeczności szkolnych Be.Eco i Be.Net oraz projekty Masters&Robots Youth, DigiŚwiat i najnowszy SOS dla Planety. Dostarczają one narzędzi i wiedzy potrzebnej do wykształcenia kompetencji przyszłości, które są sposobem na odnalezienie się w szybko zmieniającym się świecie.  

Inteligentna edukacja to nie tylko użycie technologii, a raczej radykalne przemyślenie czym może być uczenie i nauczanie, wsparte technologią. W sektorze tym nie ma miejsca na biznes transakcyjny, jest to organizacja relacyjna. Takie wnioski przyniosła ostatnia edycja EDUtech, wydarzenia gromadzącego specjalistów i specjalistki edukacji technologicznej z całej Europy, którą prowadziła założycielka Fundacji Digital University i Ambasadorka Cyfrowej UE, Jowita Michalska.  

Szkoły przyszłości 

Fundacja Digital University podejmuje misję przygotowania młodych ludzi do tego, co niesie ze sobą współczesność i przyszłość. – Choć wierzymy, że zmiany przynoszą więcej możliwości niż zagrożeń, konieczne jest dostosowanie się do rzeczywistości. Chcemy przygotować nasze dzieci do świata którzy nadejdzie, a będzie on zupełnie inny od tego co znamy. Już teraz wiemy, że zmiana będzie jedyną stałą. Naszym celem jest pomoc młodym w zdobyciu umiejętności skutecznych w nieprzewidywalnych warunkach. Tym są właśnie kompetencje przyszłości, na które stawiamy w naszych programach – mówi Jowita Michalska, założycielka Fundacji Digital University. 

Jako przykład umiejętności, w których naukę warto inwestować ekspertka podaje korzystanie z najnowszych technologii np. AI, kooperację, nastawienie na innowacyjność i zdobywanie wiedzy przez całe życie, a także kreatywność, ciekawość, elastyczność i odporność. To tylko niektóre z kompetencji, które poznało 81 101 uczniów_ennic, 1 408 nauczycieli_ek i 1 174 szkół, do których, tylko w zeszłym roku, dotarły programy Fundacji. 

Największe wyzwania kolejnych pokoleń 

Nowoczesne technologie takie jak wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja oraz roboty w coraz większym zakresie obecne są w każdym aspekcie naszego życia. Fundacja Digital University postanowiła wprowadzić je również do polskich szkół. Program Be.Net od 7 lat oswaja społeczności szkolne ze światem cyfrowym. Nauczyciele zyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na korzystanie z tych rozwiązań na zajęciach, dowiadują się jak o niej rozmawiać z dziećmi, a przede wszystkim jak uczyć młodych korzystania z tego, co bez wątpienia będzie standardem na przyszłym rynku pracy. Ponadto uczą się jak wspierać się tą technologią w swojej pracy celem podnoszenia jakości zajęć oraz ułatwiania sobie przygotowywania się do nich. Aby zwiększyć świadomość w zakresie kompetencji przyszłości i wzniecić innowacyjne myślenie wśród młodych ludzi, Fundacja zorganizowała ogólnopolską konferencję Masters&Robots Youth, która dostarczyła ponad 10 tys. młodym ludziom wiedzy i inspiracji potrzebnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego w erze cyfrowej. 

Jednym z największych wyzwań przyszłości, ale także teraźniejszości są zmiany klimatu i adaptacja do nich. Future of Jobs Report 2023 wskazuje, że w najbliższych latach znacząco wzrośnie liczba miejsc pracy oraz zawodów związanych z zielonymi rozwiązaniami. Program Be.Eco powstał, aby budować świadomość ekologiczną i wzmacniać postawy proklimatyczne wśród młodzieży. Ponadto przygotowuje młodych na świat, w którym trzeba będzie się mierzyć z różnorodnymi efektami – społecznymi, gospodarczymi ekonomicznymi, katastrofy klimatycznej.  

Jak uczyć kompetencji przyszłości? 

Inwestycja w edukację przyszłych pokoleń to według Fundacji największe dobrodziejstwo, jakie możemy dać młodzieży. – Ufamy, że nasze programy są wsparciem w przygotowaniu się do nadchodzących wyzwań. Wszelkie nasze działania edukacyjne, dążą do odsunięcia fatalistycznych wizji przyszłości, skupiając się na realistycznym podejściu, które pozwala na efektywne przygotowanie się do zmian. Szukając potencjału w zmianach, wierzymy, że podczas nauki kompetencji przyszłości młodzi odkrywają swoje talenty – tłumaczy Ela Wojciechowska, Prezeska Fundacji Digital University.  

Na szkoły czekają scenariusze lekcji, konkursy, turnieje i wyzwania oraz edukacyjne materiały w formie e-booków i webinarów. Przy ich tworzeniu Fundacja współpracuje z ekspertami i ekspertkami z biznesu oraz nauczycielami i nauczycielkami, którzy w swojej pracy stosują nowatorskie rozwiązania edukacyjne. W działania zaangażowana jest również młodzież. W projektach DigiŚwiat oraz SOS dla Planety młodzi ludzie przeprowadzali wywiady z ekspertami i ekspertkami na tematy związane z największymi wyzwaniami jakie pojawiają się we współczesnym świecie.  

Wszystko to znajduje się na bezpłatnej i dostępnej w całej Polsce platformie, która pozwala na kompleksowe zaplanowanie w programie zajęć tematów ekologicznych i technologicznych. Aktualnie korzysta z niej aż 1372 dydaktyków. Ponadto najaktywniejsi mają możliwość zdobycia certyfikatu Nauczyciela_ki Przyszłości wraz zaświadczeniem o podniesieniu kwalifikacji zawodowych wydawany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Specjalni.pl. 

Więcej informacji:  

Fundacja Digital University https://fundacja.digitaluniversity.pl/  

Be.Eco https://beeco.edu.pl/  

Be.Net https://benet.edu.pl/  

SOS dla Planety https://fundacja.digitaluniversity.pl/sos-dla-planety/ 

DigiŚwiat https://fundacja.digitaluniversity.pl/digiswiat/  

 

Kontakt dla mediów: karolina.obajtek@digitaluniversity.pl | tel. +48 783 486 514 

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Naszą misją jest wyrównywanie szans i edukacja w zakresie nowych technologii oraz kompetencji przyszłości. Dostarczamy najnowszą wiedzę w tych obszarach i pomagamy odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zależy nam na wzmacnianiu kompetencji przyszłości wśród społeczności szkolnych, dlatego nasze programy – Be.Eco i Be.Net, kierujemy do nauczycieli, dzieci i młodzieży. Poprzez program Uniwersytet Sukcesu podejmujemy działania wyrównujące szanse kobiet na rynku pracy w IT. 

Supreet Singh Manchanda

Dyrektor zarządzający Raiven Capital, globalnej firmy venture capital – hybrydowego funduszu z Kanady i Doliny Krzemowej. Mentor Global Impact Challenge na Singularity University oraz InCredibles w UE. Ekspert ds. transformacji cyfrowej.