Enter your keyword

Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://uniwersytetsukcesu.com.

1. Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja Digital University (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie, 01-692, przy ul. Kolektorskiej 22A lok 2.

2. Dane kontaktowe Fundacji

E-mail: fundacja@digitaluniversity.pl

Adres do korespondencji: Fundacja Digital University, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa.

3. Co reguluje Polityka Prywatności

W Polityce Prywatności znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które nam powierzyłaś/-eś, w jakim zakresie, celu, przez jaki czas, a także jakie są Twoje prawa wynikające z tego tytułu.

Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja Digital University, a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

4. Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół: przede wszystkim poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.

5. Komu powierzamy dane

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy:

podmiotowi odpowiadającemu za obsługę księgową Fundacji (dotyczy danych osób przekazujących darowizny na rzecz Fundacji oraz dokonujących płatności w ramach świadczonych przez nas usług). Podmiot ten działa na podstawie umowy powierzenia i na równi z nami jest zobowiązany do ochrony danych osobowych.

pośrednikom pocztowym w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i/lub regulaminów usług.

firmie FreshMail Sp. z o.o. świadczącej usługi wysyłki newslettera na podstawie umowy podpisanej z Fundacją (dotyczy danych osób które zapisały się na newsletter Fundacji)

w niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji warsztatów lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji.

6. Prawa osób, których dane przetwarzamy

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym nas darowiznami) mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane.

Jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce wcześniej zamówionych materiałów (np. newsletter), w każdej chwili można z niej zrezygnować (por. niżej). Inne umowy (np. darowizny) można wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie lub w samej umowie. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać. W tych dwóch przypadkach (gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub zgody) osoby, których dane przetwarzamy, mają też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Twój komfort, również w zakresie uwzględniania praw przysługujących Ci z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych, jest dla nas bardzo ważny. Jednak ze względów bezpieczeństwa, zanim zrealizujemy Twoje prawo do wglądu w treść Twoich danych, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji, aby upewnić się, że udostępniamy je ich faktycznemu właścicielowi.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy Cię jednak, abyś mimo wszystko skontaktował się z nami. Dołożymy wszelkiej staranności, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a jednocześnie wyeliminować jakiekolwiek ewentualne nieprawidłowości, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Twoich, ale i innych użytkowników naszych serwisów.

7. Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

7.1. Dane użytkowników serwisów internetowych

Przetwarzamy dane użytkowników naszego serwisu internetowego uniwersytetsukcesu.com

Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

7.2. Dane subskrybentów newslettera

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu wysyłania zamówionych informacji – jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarłaś/-eś z nami zapisując się do newslettera na naszych stronach internetowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia mailingu.

W naszych newsletterach odnotowujemy kliknięcia, czyli posiadamy dostęp do informacji, kto które linki otwiera. Te dane potrzebne są nam po to, żeby wiedzieć – orientacyjnie – ile osób zapoznaje się z proponowanymi przez nas treściami. Analizujemy jednak jedynie zbiorczą informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w link rezygnacji w stopce mailingu. Niezależnie, w razie potrzeby, możesz zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem emaila lub poczty i zgłosić swoje uwagi.

Dane byłych subskrybentów danej listy przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). Jeśli chcesz, żebyśmy wcześniej usunęli informację, że kiedykolwiek subskrybowałaś/-eś którąś z list, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@digitaluniversity.pl.

7.3. Dane naszych darczyńców

Możesz wspierać Fundację finansowo, przekazując darowizny przelewem na rachunek bankowy

Jeśli przekażesz nam darowiznę przelewem na rachunek bankowy, przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).

Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy również adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny. Raz/dwa razy w roku wysyłamy im podziękowania za wsparcie Fundacji, podsumowanie, na co wydaliśmy otrzymane pieniądze, oraz informacje o naszych projektach. Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, w tytule przelewu dopisz „Brak adresu” lub wyślij swój sprzeciw (np. o treści „Proszę o nie wysyłanie podziękowań”) na adres: fundacja@digitaluniversity.pl. Możemy też kierować korespondencję na adres inny niż widniejący na przelewie lub kontaktować się z Tobą emailem. Jeśli chcesz użyć innych danych do kontaktu z nami, prześlij nam taką informację mailem lub umieść dane w tytule przelewu.

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).

7.4. Dane uczestników konkursów

Organizując konkurs, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w jego regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adresu e-mail uczestników oraz imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz wysłanej nagrody zwycięzców. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia

konkursu i wysłania nagród – jest to niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Po zakończeniu konkursu dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. Dane uczestników konkursu przetwarzamy przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu). Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@digitaluniversity.pl.

7.5. Dane osób wypełniających ankiety

Lubimy zasięgać opinii od ludzi, dla których działamy. Dlatego sporadycznie publikujemy ankiety, np. pytając o to, jak postrzegana jest Fundacja, jej projekty lub jakiś problem, którym się zajmujemy. Takie ankiety nie zbierają żadnych dodatkowych danych (w tym np. adresów IP).

Prosimy o niepodawanie danych osobowych w ankietach. Jeśli jednak zdecydujesz się je podać, będziemy je przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach archiwizacyjnych, do końca działalności Fundacji. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@digitaluniversity.pl.

7.6. Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń publicznych

W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie danych osobowych. W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji, co do zasady, prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. warsztaty) będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do wykonania umowy.

Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. Dane osób zakwalifikowanych i pozostałych zgłaszających się na wydarzenia wymagające rejestracji przetwarzamy przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu). Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@digitaluniversity.pl. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie.

Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń pytamy dodatkowo o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi, będziemy jej dane przechowywać do końca działalności Fundacji.

7.7. Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w domenie digitaluniversity.pl), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów, czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. informacji pochodzących od sygnalistów), które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy.

Zachęcamy do przesyłania nam ciekawych informacji. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie podawać zbędnych danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, poprosimy o nie. Zastrzegamy sobie możliwość upublicznienia (np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej) przesłanych nam informacji związanych z tematyką, którą zajmuje się Fundacja, ale bez ujawniania danych osobowych.

7.8. Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe

Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka lub Twittera (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także Fundacja. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

Twoich interakcji z nami na Facebooku, co do zasady, nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp odpowiednio Facebook lub Twitter jako administratorzy portali.

Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności (por. Dane osób kontaktujących się z nami e-mailem, telefonicznie lub listownie), zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz do nas np. email, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta. Możesz ją też zaszyfrować.

8. Pliki cookies

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy pliki tekstowe cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkowników. Na naszych stronach internetowych nie umieszczamy ciasteczek innych podmiotów, np. firm z branży reklamy behawioralnej.

Strona bnet.info.pl wykorzystuje ciasteczka tylko w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin tych serwisów z uszanowaniem ustawienia „Do not track” w Twojej przeglądarce. Możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Niniejsza treść Polityki prywatności Fundacji Digital University obowiązuje od 25 maja 2018 r.