Enter your keyword

I. WARSZTAT MOTYWACYJNO-INTEGRACYJNY

 • podniesienia poczucia bezpieczeństwa w grupie.
 • budowania więzi w grupie, » obserwacji siebie i innych,
 • twórczego wyrażenie siebie w grupie,
 • rozwijania umiejętności porozumiewania się,
 • pobudzania otwartości na odmienne opinie,
 • doskonalenia umiejętności empatycznego współdziałania podczas realizacji zadań grupowych.

Integracja grupy będzie skoncentrowana na technikach projekcyjnych, kolażu indywidualnym i „mapie patchorkowej”. Kreatywna praca z obrazem, formą, kolorem pod kątem samopoznania i integracji grupowej. Efektem integracyjnym grupy będzie stworzenie przez nią „mapy patchorkowej”, która scalać będzie indywidualne prace uczestników w całość, tworząc obraz grupy.

Zajęcia integracyjne będą również urozmaicone ćwiczeniami powiązanymi z dyskusją (dotyczącą uczuć, myśli i zachowań) związanymi z konkretnymi sytuacjami, które wydarzą się podczas trwania warsztatów. Pozwoli to na budowanie poczucia otwartości oraz umożliwi przeniesienie doświadczeń z zajęć na codzienne funkcjonowanie w grupie środowiskowej.

Czas trwania: 8 godzin

Prowadzący: Anna Kabacińska, Anna Zbyszewska

II. PODSTAWY PRAWA

 • przegląd podstawowych form prowadzenia działalności, ze wskazaniem zalet oraz wad poszczególnych form, a także wskazanie ich podatkowej charakterystyki: umowa zlecenia, umowa o działo, działalność jednoosobowa, spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o. oraz spółka akcyjna
 • pozyskiwanie finansowania na rozwój działalności
 • pierwsze przedsięwzięcia biznesowe, czyli czym są czyny nieuczciwej konkurencji i czego robić nie wolno (w Internecie i nie tylko), w tym nieuczciwa reklama, wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług, tajemnica przedsiębiorcy, przejmowanie pracowników oraz klientów .

Oprogramowanie komputerowe, prawa autorskie i prawa własności przemysłowej:

 • prawa autorskie – czym są i jak na nich zarabiać
 • oprogramowanie komputerowe – czyli do czego ma prawa programista
 • prawa własności przemysłowej – znaki towarowe, patenty, wzory – co i kiedy chronić;

Wspólny biznes – o czym muszą wiedzieć współzałożyciele startupów

 • czym jest startup
 • umowa założycieli, umowa wspólników a umowa inwestycyjna
 • źródła finansowania rozwoju startupów – kim są aniołowie biznesu i czego będą oczekiwać udzielając finansowania spółce? Czym jest fundusz VC i z czym wiąże się inwestycja takiego podmiotu w nasz startup?
 • jakie kwestie prawne mają fundamentalne przełożenie na wartość startupu w przyszłości?

czas trwania: 8 godzin

Prowadzący: Katarzyna Solarz, Marta Szymczyk, Grzegorz Kogucik, Jakub Kubalski

III. POZNAJ SWOJE TALENTY - warsztat Lumina Spark

Proces poprowadzi uczestniczki od uzyskania indywidualnego portretu, przez zrozumienie go i umiejętne wykorzystanie do osobistego rozwoju, aż do zrozumienia fundamentów komunikacji i współpracy, budowania relacji i porozumienia z innymi ludźmi. Uczestniczki będą miały okazję poznać swoje cechy i wynikające z nich zachowania oparte na rzetelnym badaniu psychometrycznym, które unika stereotypów, stronniczości i etykietowania. Będą miały możliwość zobaczyć i zrozumieć, w jaki sposób wykorzystać to kim są w budowaniu wiary w siebie i skuteczności w rozpoczynającym się życiu zawodowym.

Warsztat Lumina Spark jest bardzo interaktywnym doświadczeniem indywidualnym i zespołowym i obejmie następujące obszary:

 • Poznanie modelu Lumina Spark
 • Zrozumienie w jaki sposób nasze cechy wpływają na nasze zachowania
 • Zbudowanie świadomości swoich mocnych stron
 • Poznanie swoich naturalnych talentów i predyspozycji nie zawsze wykorzystywanych w praktyce
 • Zrozumienie zachowań innych i docenianie różnorodności
 • Umiejętność budowania współpracy i relacji z innymi
 • Świadomość własnych preferencji w komunikacji
 • Umiejętność pracy zespołowej

Przed warsztatami każda uczestniczka wypełni kwestionariusz Lumina Spark, na podstawie którego powstanie spersonalizowany Portret (raport). Portret będzie wykorzystywany w czasie warsztatów oraz po jego zakończeniu. Dodatkowo w czasie warsztatów będzie wykorzystywana aplikacja mobilna Lumina Splash App, która jest cyfrowym, interaktywnym portretem oraz narzędziem do porównywania wyników z innymi. Po warsztatach uczestniczki otrzymają również dostęp do aplikacji komputerowej Spark Coach. Spark Coach jest platformą pomagającą w lepszym zrozumieniu wyników prezentowanych w Portrecie i pomaga przekładać je na konkretne cele rozwojowe.

czas trwania: 8 godzin

Prowadzący:  Jarosław Zamroch

IV. DORADZTWO ZAWODOWE

Agenda:

 1. Zbudujmy idealnie CV.
 2. Jak zwiększyć prawdopodobieństwo, że moje CV zostanie zauważone? Kilka słów o przejrzystości i designie. Omówienie narzędzia do tworzenia CV.
 3. “CV bez zdjęcia są odrzucane” – o mitach, pseudoteoriach, ale też dobrych wskazówkach.
 4. Rozmowa rekrutacyjna:
 • Jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i zabłysnąć w dniu próby?
 • Jakie pytania mogą pojawić się na rozmowie kwalifikacyjnej? O tajemnej strukturze rozmów.
 • Jak ujawnić swoją wiedzę i pochwalić się praktyką?
 • Jak pokazać, że jest to miejsce dla mnie?
 • Kilka słów o prawdomówności.
 • W obliczu własnych słabości.

Czas trwania:

3 spotkania po 2h (pierwsze organizowane przez Fundację Digital University, kolejne 2 umawiane indywidualnie

2h + 2 indywidualne spotkania

V. SCRUM

Czas trwania: 3h

VI. Cybersecurity

Czas trwania: 2h

VII. SPOTKANIA Z EKSPERTAMI

a. PROGRAMOWANIE

 • Jak wygląda praca programisty?
 • Od czego się zaczyna i jak wygląda ścieżka rozwoju?
 • Znajomość jakich narzędzi wymagana jest na stracie?
 • Jakich kompetencji oczekują pracodawcy?

Czas trwania: 90 minut

b. DIGITAL MARKETING – WPROWADZENIE

 • Jak przygotować się do pracy w digitalu?
 • Jak wygląda praca w digital marketingu?
 • Jakie są możliwości pracy?
 • Znajomość jakich narzędzi wymagana jest na stracie?
 • Jakich kompetencji oczekują pracodawcy?

Czas trwania: 60 minut

c. SOCIAL MEDIA

 • Podstawowe informacje o branży social media – omówienie najważniejszych platform (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, Linkedin).
 • Tworzenie angażujących i ciekawych treści – na co zwracać uwagę, czego unikać, skąd czerpać inspirację (na przykładach strategii komunikacji wybranych marek).
 • Grupy docelowe – jak prowadzić komunikację z fanami, jak do nich dotrzeć, jakich narzędzi używać i na jakie treści stawiać nacisk.
 • Jaka jest rola Community Moderatora – czy praca może być dobrą zabawą?

Czas trwania: 60 minut

kontakt

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13
00-071 WARSZAWA
FUNDACJA@DIGITALUNIVERSITY.PL
TEL +48 782 782 776
NIP 1182100793
KRS 0000520112
REGON 147372124

O nas

JESTEŚMY FUNDACJĄ EDUKACYJNĄ, A NASZYM NADRZĘDNYM CELEM JEST EDUKACJA W ZAKRESIE ROZWOJU POPRZEZ INNOWACJE I ZAPOZNANIE Z TEMATYKĄ NOWYCH TECHNOLOGII. UCZYMY ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI DAJĄC WSPARCIE PODOPIECZNYM DOÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I ŚRODOWISK WYKLUCZONYCH.