Enter your keyword

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY

O NAS

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych

NASZE CELE

Nadrzędnym celem fundacji jest edukacja w zakresie nowych technologii

GŁÓWNE AKTYWNOŚCI

Wspieramy rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnie z najnowszymi trendami, dodatkowo prowadzimy projekty edukacyjne z obszaru wykluczenia technologicznego

Projekt bez tytułu (88)

Podczas treningu prowadzonego przez psychoterapeutę, uczestniczki projektu mają przestrzeń aby wyrazić swoje niepokoje, odnaleźć swoje zasoby, mocne strony, zwiększyć wiarę w siebie i otrzymać wsparcie. To dzięki uświadomionym i wydobytym zasobom własnym oraz wsparciu, dziewczyny mogą poradzić sobie z trudnościami, które pojawić się mogą na każdym etapie projektu. Doświadczenie większej otwartości na siebie i innych osób z grupy, sprzyja w znacznie bardziej efektywnemu korzystaniu z dalszych warsztatów projektu. Jako psychoterapeutka, jest to niezwykle wzruszające doświadczenie towarzyszenia dziewczynom w procesie otwierania się na siebie i na innych. Poruszające jest bycie świadkiem tworzenia się grupy, w której uczestniczki wzajemnie się wspierają i motywują.

Anna Kabacińska

psychoterapeutka w Szkole Gestalt
UNIWERSYTET SUKCESU

Edukacyjny program zawodowy skierowany do młodych kobiet, które wchodzą na rynek pracy, a także poszukują swojej drogi zawodowej i pasji. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej

NASZ CEL

Program ma pomóc wejść na rynek pracy kobietom pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, poprzez nabycie nowych kompetencji (zarówno cyfrowych, jak i komunikacyjnych)

SKIEROWANI NA PRZYSZŁOŚĆ

Prowadzimy wiele projektów edukacyjnych dotyczących obszaru wykluczenia technologicznego. Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych

Projekt bez tytułu - 2021-01-12T162724.838

ZESPÓŁ

Jowita Michalska – Founder & CEO                         jowita.michalska@digitaluniversity.pl

Jej życiową misją jest uzbrojenie Polaków w niezbędne kompetencje cyfrowe. Powołała do życia Digital University, organizację, która współpracując z czołowymi globalnymi uczelniami, takimi jak MIT, Harvard Business School, University of Vienna, Stanford University czy NYU Stern, zajmuje się edukacją liderów w obszarze nowych technologii. Jowita organizuje i prowadzi programy edukacyjne dla kadry zarządzającej, szkolenia i konferencje. Jest też polskim ambasadorem Singularity University, edukacyjnego think-tanku z Doliny Krzemowej, który kształci i inspiruje liderów do wykorzystywania technologii.

Ela Wojciechowska – Head of Digital University Foundation ela.wojciechowska@digitaluniversity.pl

Psycholog społeczny. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży, HR, szkoleniach i organizacji eventów. Jest jedną z inicjatorek projektu DigiKids – rozwijania kompetencji przyszłości u dzieci i młodzieży.  Stworzyła program edukacyjny dla dzieci DigiKids Academy, współtworzyła program dla młodzieży Akademia Przedsiębiorczości. Opracowała program i zorganizowała pilotażową edycję Uniwersytetu Sukcesu. W Fundacji Digital University  współpracuje ze stowarzyszeniami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczęśliwa mama dwóch synów Kuby i Grzesia.

Ewa Konopko – Project Manager ewa.konopko@digitaluniversity.pl

Specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w marketingu, promocji i mediach odpowiedzialna za tworzenie kampanii marketingowych ATL, BTL, produkcję miniseriali i programów TV w ramach projektów branded content, lokowanie produktów, content marketing, digital and cross-media marketing. Od 2019 roku współpracuje z Fundacją Digital University zarządzając ogólnopolskim projektem Uniwersytet Sukcesu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .

dr Joanna Talewicz – Project Manager joanna.talewicz@digitaluniversity.pl

Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Absolwentka m.in. programu Historical Dialogue and Accountability na  Columbia University  w Nowym Jorku (2018), Leadership Academy for Poland (2016). Stypendystka programu Fulbright(2015-2016). Autorka i współautorka książek oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce związanej z tematami społecznymi i prawami człowieka. Publikowała m.in. na łamach Gazety Wyborczej i tygodnika Newsweek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .

WESPRZYJ NAS

Dzięki Twojemu wsparciu możemy działać na rzecz osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Programy edukacyjne Fundacji Digital University pozwalają zdobyć kompetencje niezbędne na cyfrowym rynku pracy. Nasze działania wzmacniają ich wiarę w siebie i lepszą przyszłość.

 

Wesprzyj finansowo nasze działania przekazując darowiznę na konto:
Odbiorca: Fundacja Digital University
Tytuł płatności: Darowizna na cele statutowe
Nr konta: PL14 1050 1025 1000 0090 3122 5189 ING Bank Śląski S.A.
SWIFT: INGBPLPW
Chcesz wspierać na regularnie? Możesz ustawić w swoim banku cykliczną płatność na dowolną kwotę, która będzie co miesiąc pobierana
z Twojego bieżącego rachunku lub karty kredytowej.

Pamiętaj!

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowiznę od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Osoby prawne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania nie więcej niż 10% uzyskanego dochodu.

kontakt

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13
00-071 WARSZAWA
FUNDACJA@DIGITALUNIVERSITY.PL
TEL +48 782 782 776
NIP 1182100793
KRS 0000520112
REGON 147372124

O nas

JESTEŚMY FUNDACJĄ EDUKACYJNĄ, A NASZYM NADRZĘDNYM CELEM JEST EDUKACJA W ZAKRESIE ROZWOJU POPRZEZ INNOWACJE I ZAPOZNANIE Z TEMATYKĄ NOWYCH TECHNOLOGII. UCZYMY ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI DAJĄC WSPARCIE PODOPIECZNYM DOÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I ŚRODOWISK WYKLUCZONYCH.