Enter your keyword

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY

O NAS

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych

NASZE CELE

Nadrzędnym celem fundacji jest edukacja w zakresie nowych technologii

GŁÓWNE AKTYWNOŚCI

Wspieramy rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnie z najnowszymi trendami, dodatkowo prowadzimy projekty edukacyjne z obszaru wykluczenia technologicznego

Projekt bez tytułu (88)

Podczas treningu prowadzonego przez psychoterapeutę, uczestniczki projektu mają przestrzeń aby wyrazić swoje niepokoje, odnaleźć swoje zasoby, mocne strony, zwiększyć wiarę w siebie i otrzymać wsparcie. To dzięki uświadomionym i wydobytym zasobom własnym oraz wsparciu, dziewczyny mogą poradzić sobie z trudnościami, które pojawić się mogą na każdym etapie projektu. Doświadczenie większej otwartości na siebie i innych osób z grupy, sprzyja w znacznie bardziej efektywnemu korzystaniu z dalszych warsztatów projektu. Jako psychoterapeutka, jest to niezwykle wzruszające doświadczenie towarzyszenia dziewczynom w procesie otwierania się na siebie i na innych. Poruszające jest bycie świadkiem tworzenia się grupy, w której uczestniczki wzajemnie się wspierają i motywują.

Anna Kabacińska

psychoterapeutka w Szkole Gestalt
UNIWERSYTET SUKCESU

Edukacyjny program zawodowy skierowany do młodych kobiet, które wchodzą na rynek pracy, a także poszukują swojej drogi zawodowej i pasji. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej

NASZ CEL

Program ma pomóc wejść na rynek pracy kobietom pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, poprzez nabycie nowych kompetencji (zarówno cyfrowych, jak i komunikacyjnych)

SKIEROWANI NA PRZYSZŁOŚĆ

Prowadzimy wiele projektów edukacyjnych dotyczących obszaru wykluczenia technologicznego. Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych

Projekt bez tytułu - 2021-01-12T162724.838

ZESPÓŁ

Jowita Michalska – Founder & CEO                         jowita.michalska@digitaluniversity.pl

Jej życiową misją jest uzbrojenie Polaków w niezbędne kompetencje cyfrowe. Powołała do życia Digital University, organizację, która współpracując z czołowymi globalnymi uczelniami, takimi jak MIT, Harvard Business School, University of Vienna, Stanford University czy NYU Stern, zajmuje się edukacją liderów w obszarze nowych technologii. Jowita organizuje i prowadzi programy edukacyjne dla kadry zarządzającej, szkolenia i konferencje. Jest też polskim ambasadorem Singularity University, edukacyjnego think-tanku z Doliny Krzemowej, który kształci i inspiruje liderów do wykorzystywania technologii.

Ela Wojciechowska – Head of Digital University Foundation ela.wojciechowska@digitaluniversity.pl

Psycholog społeczny. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży, HR, szkoleniach i organizacji eventów. Jest jedną z inicjatorek projektu DigiKids – rozwijania kompetencji przyszłości u dzieci i młodzieży.  Stworzyła program edukacyjny dla dzieci DigiKids Academy, współtworzyła program dla młodzieży Akademia Przedsiębiorczości. Opracowała program i zorganizowała pilotażową edycję Uniwersytetu Sukcesu. W Fundacji Digital University  współpracuje ze stowarzyszeniami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczęśliwa mama dwóch synów Kuby i Grzesia.

Ewa Konopko – Project Manager ewa.konopko@digitaluniversity.pl

Specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w marketingu, promocji i mediach odpowiedzialna za tworzenie kampanii marketingowych ATL, BTL, produkcję miniseriali i programów TV w ramach projektów branded content, lokowanie produktów, content marketing, digital and cross-media marketing. Od 2019 roku współpracuje z Fundacją Digital University zarządzając ogólnopolskim projektem Uniwersytet Sukcesu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .

dr Joanna Talewicz – Project Manager joanna.talewicz@digitaluniversity.pl

Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Absolwentka m.in. programu Historical Dialogue and Accountability na  Columbia University  w Nowym Jorku (2018), Leadership Academy for Poland (2016). Stypendystka programu Fulbright(2015-2016). Autorka i współautorka książek oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce związanej z tematami społecznymi i prawami człowieka. Publikowała m.in. na łamach Gazety Wyborczej i tygodnika Newsweek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .

Katarzyna Płaza – Project Manager  

katarzyna.plaza@digitaluniversity.pl

Pedagog, socjolog, społecznik. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji. Łączy ludzi i pomysły. Koordynuje projekty, przestrzeń od marketingu, przez sprzedaż, administrację, ewaluację, komunikację, budowanie społeczności. Buduje i rozwija relacje z biznesem, instytucjami, uczelniami, wśród realizacji m.in. międzynarodowe kongresy (Stowarzyszenia PASE), festiwale (Pomorski Festiwal Pociąg do matematyki), eventy (Audio Video Show, Targ Śniadaniowy), kampanie społeczne (Nie dla Vat na naukę języków, Język to podstawa), projekty edukacyjne (Warsaw Super Spellers). 

WESPRZYJ NAS

Dzięki Twojemu wsparciu możemy działać na rzecz osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Programy edukacyjne Fundacji Digital University pozwalają zdobyć kompetencje niezbędne na cyfrowym rynku pracy. Nasze działania wzmacniają ich wiarę w siebie i lepszą przyszłość.

 

Wesprzyj finansowo nasze działania przekazując darowiznę na konto:
Odbiorca: Fundacja Digital University
Tytuł płatności: Darowizna na cele statutowe
Nr konta: PL14 1050 1025 1000 0090 3122 5189 ING Bank Śląski S.A.
SWIFT: INGBPLPW
Chcesz wspierać na regularnie? Możesz ustawić w swoim banku cykliczną płatność na dowolną kwotę, która będzie co miesiąc pobierana
z Twojego bieżącego rachunku lub karty kredytowej.

Pamiętaj!

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowiznę od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Osoby prawne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania nie więcej niż 10% uzyskanego dochodu.

kontakt

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13
00-071 WARSZAWA
FUNDACJA@DIGITALUNIVERSITY.PL
TEL +48 782 782 776
NIP 1182100793
KRS 0000520112
REGON 147372124

O nas

JESTEŚMY FUNDACJĄ EDUKACYJNĄ, A NASZYM NADRZĘDNYM CELEM JEST EDUKACJA W ZAKRESIE ROZWOJU POPRZEZ INNOWACJE I ZAPOZNANIE Z TEMATYKĄ NOWYCH TECHNOLOGII. UCZYMY ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI DAJĄC WSPARCIE PODOPIECZNYM DOÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I ŚRODOWISK WYKLUCZONYCH.