Enter your keyword

CO O NAS MÓWIĄ NASI PARTNERZY?

Podczas treningu prowadzonego przez psychoterapeutę, uczestniczki projektu mają przestrzeń aby wyrazić swoje niepokoje, odnaleźć swoje zasoby, mocne strony, zwiększyć wiarę w siebie i otrzymać wsparcie. To dzięki uświadomionym i wydobytym zasobom własnym oraz wsparciu, dziewczyny mogą poradzić sobie z trudnościami, które pojawić się mogą na każdym etapie projektu. Doświadczenie większej otwartości na siebie i innych osób z grupy, sprzyja w znacznie bardziej efektywnemu korzystaniu z dalszych warsztatów projektu. Jako psychoterapeutka, jest to niezwykle wzruszające doświadczenie towarzyszenia dziewczynom w procesie otwierania się na siebie i na innych. Poruszające jest bycie świadkiem tworzenia się grupy, w której uczestniczki wzajemnie się wspierają i motywują.

Anna Kabacińska

Psychoterapeutka w Szkole Gestalt

Pracownicy Dentsu Aegis Network Polska od samego początku angażują się w projekt Uniwersytet Sukcesu. Jesteśmy przekonani, że digitalowe kompetencje #digitalskills, znajomość świata mediów czy innowacyjnych technologii to wiedza, która może zainspirować uczestniczki i pomóc im w wyborze zawodowej ścieżki. W zeszłym roku udało się nam opowiedzieć o specyfice i wzywaniach pracy w digitalu oraz zaprosić finalistki do naszego biura. Dziewczyny miały szansę spotkać inspirujących ludzi, wykonać profesjonalne zdjęcia w naszym studio foto i odbyć sesję próbnych rozmów rekrutacyjnych. Tym razem również włączamy się w Uniwersytet Sukcesu, chcemy zainspirować i wyposażyć młode dziewczyny w kompetencje cyfrowe, ale też dodać im wiary i pewność siebie! Tego typu działania edukacyjne to część naszej długofalowej strategii #socialimpact.

Jadwinia Jadziewicz

CSR Manager Dentsu Aegis Network Polska

Od dawna szukaliśmy inicjatywy, która pozwoli nam zaangażować się w pomaganie, udzielanie realnego wsparcia i wywieranie pozytywnego wpływu na rzeczywistość – a jednocześnie będzie bliska naszym wartościom, naszemu biznesowi i przede wszystkim związana z rozwojem, edukacją i wsparciem kobiet. Kiedy dowiedzieliśmy się o projekcie fundacji Digital University – Uniwersytet Sukcesu wiedzieliśmy od razu, że to jest to czego szukaliśmy! Dzięki wsparciu finansowemu, a także – w głównej mierze – pracy merytorycznej na rzecz tego projektu, będziemy mogli wymiernie wesprzeć młode kobiety. Pomożemy im wejść na rynek pracy z konkretnymi, nowoczesnymi umiejętnościami z obszaru technologii i digital marketingu. Dzielenie się wiedzą i dostęp do najlepszych specjalistów są bardzo ważne, ponieważ taki rodzaj pomocy przynosi realne efekty konkretnym dziewczynom. A my jednocześnie mamy swój udział w tworzeniu nowego pokolenia specjalistów w naszej branży.

Małgorzata Węgierek

Chief Executive Officer Havas Media Group Poland

Bardzo ważne jest dla nas motywowanie i inspirowanie młodych ludzi do poszukiwania własnej drogi w życiu i wyboru odpowiedniej ścieżki kariery. W ramach projektu Uniwersytet Sukcesu mamy okazję wesprzeć kobiety, które stoją przed ważnymi wyborami życiowymi. Wierzymy, że nasze zaangażowanie pozwoli im odkryć swój potencjał, uwierzyć we własne siły i z powodzeniem wejść na rynek pracy

Blanka Fijołek

CEE PR&Community Manager w Amazon

Wiara we własne siły, samodzielność oraz nauka kompetencji potrzebnych na rynku pracy, to kluczowe elementy sukcesu w dorosłym życiu zawodowym. Kolejna już edycja projektu „Uniwersytet Sukcesu” pozwala jego uczestniczkom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na tym etapie ich życia. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju chętnie wspiera projekty edukacyjne, w których kładzie się nacisk na wyrównywanie szans zawodowych osób młodych, dlatego jest nam niezmiernie miło po raz kolejny zaangażować się we współpracę przy „Uniwersytecie Sukcesu”.

Magdalena Grzankowska

Prezes Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju

Udział w projekcie Uniwersytetu Sukcesu jest dla nas bardzo ważnym doświadczeniem, ponieważ wyjątkowo wpisuje się w wizję i strategię Luminy Learning. Chcielibyśmy, żeby nasze rozwiązania były wykorzystywane nie tylko w celach biznesowych, ale miały szeroki wpływ na wszystkich ludzi. Szczególnie chcielibyśmy wspierać te osoby, które mogą być słabsze i doświadczone przez życie. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach, pozytywny przekaz, dowartościowywanie różnorodności i podkreślenie mocnych stron pomoże uczestniczkom zbudować fundamenty dalszego życia zawodowego.

Jarosław Zamroch

Lumina Learning

Udział w Uniwersytet Sukcesu wspiera rozwój osób, które opuszczają Domy Dziecka i wspiera ich dalszy rozwój w obszarze zawodowym ale również mentalnym. Angażując się w ten projekt jako Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie chcieliśmy pokazać/wesprzeć/nauczyć/rozwijać wśród uczestników jak twórczo wyrażać siebie w grupie, pobudzić otwartość na odmienne opinie oraz jak budować zdrowe więzi w grupie. Gestalt wywodzi się z modalności humanistyczne opartej na relacji i byciu w kontakcie i również to chcemy przekazać uczestnikom, jak porozumiewać się w grupie i jak empatycznie współdziałać. Mamy nadzieje, że to doświadczenie pozwoli uczestnikom na lepsze codzienne funkcjonowanie w grupie środowiskowej. Uniwersytetu Sukcesu jest dla nas bardzo ważnym doświadczeniem, ponieważ wyjątkowo wpisuje się w wizję i strategię Luminy Learning. Chcielibyśmy, żeby nasze rozwiązania były wykorzystywane nie tylko w celach biznesowych, ale miały szeroki wpływ na wszystkich ludzi. Szczególnie chcielibyśmy wspierać te osoby, które mogą być słabsze i doświadczone przez życie. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach, pozytywny przekaz, dowartościowywanie różnorodności i podkreślenie mocnych stron pomoże uczestniczkom zbudować fundamenty dalszego życia zawodowego.

Krzysztof Drewicz

Szkoła Psychoterapii Gestalt

kontakt

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13
00-071 WARSZAWA
FUNDACJA@DIGITALUNIVERSITY.PL
TEL +48 782 782 776
NIP 1182100793
KRS 0000520112
REGON 147372124

O nas

JESTEŚMY FUNDACJĄ EDUKACYJNĄ, A NASZYM NADRZĘDNYM CELEM JEST EDUKACJA W ZAKRESIE ROZWOJU POPRZEZ INNOWACJE I ZAPOZNANIE Z TEMATYKĄ NOWYCH TECHNOLOGII. UCZYMY ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI DAJĄC WSPARCIE PODOPIECZNYM DOÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I ŚRODOWISK WYKLUCZONYCH.