UNIWERSYTET SUKCESU
roczny program edukacyjno-zawodowy z elementami mentoringu i doradztwa zawodowego stworzony 
dla dziewcząt w wieku 18-25 lat, które potrzebują wsparcia w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce zawodowej.  

Program UNIWERSYTET SUKCESU obejmuje:

 • indywidualne sesje mentoringu (5 sesji w ciągu 6 miesięcy co 4-5 tygodni)
 • warsztaty motywacyjne z udziałem psychologów
 • warsztaty rozwojowe dla Uczestniczek poświęcone tematyce rozwoju zawodowego
 • doradztwo zawodowe
 • warsztaty z zakresu prawa (m.in. zakładanie działalności, prawa autorskie, ochrona wizerunku, nieuczciwa konkurencja)
 • warsztaty merytoryczne (programowanie, digital marketing, projektowanie stron www)
 • spotkania z programistami, digital marketerami 

Pragniemy wyposażyć nasze podopieczne w podstawowe kompetencje potrzebne do wejścia na technologiczny rynek pracy.

Wsparcie Uczestniczek UNIWERSYTET SUKCESU polega na:

DORADZTWO ZAWODOWE

I etap

Poznanie Siebie, tzn. swoich: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych jako punkt wyjścia do planowania ścieżki kariery zawodowej poprzez:

 • analizę sytuacji Uczestniczki projektu na rynku pracy oraz sposobów na jej polepszenie
 • przełamanie samoograniczających przekonań blokujących rozwój
 • przepracowanie lęku przed zmianą i otworzenie się na nowe doświadczenia
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości, kompetencji i sprawstwa

II etap

Praca z CV, listem motywacyjnym i sposobem prezentacji na rozmowie rekrutacyjnej.

III etap

Praktyka – symulacja rozmowy rekrutacyjnej z informację zwrotną (feedback) wraz z rekomendacją, w jaki sposób może rozwinąć swoje umiejętności (zwłaszcza w obszarze komunikacji i autoprezentacji)

Zakładamy, że proces doradztwa zawodowego będzie składał się z minimum 3 sesji (60-70 min):

 1. określenie zasobów
 2. wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 3. symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
Jeśli chcesz zaangażować się w projekt Uniwersytet Sukcesu i przeprowadzić z nimi profesjonalne sesje doradztwa zawodowego zgłoś się do nas przez guzik DORADZTWO.

MENTORING 

 • na przekazaniu wiedzy z zakresu wymaganych kompetencji i umiejętności pracy w IT lub Marketingu
 • na praktycznych wskazówkach dotyczących rozwoju w branży technologicznej
 • na wsparciu z zakresu rozwoju osobistego
 • na ustrukturyzowaniu procesu planowania ścieżki kariery
 • na pomocy w znalezieniu swojego talentu i umiejętności

Zaangażowanie czasowe: 5 sesji w ciągu 6 miesięcy co 4-5 tygodni.  

Mentorzy, którzy wzięli udział w Uniwersytecie Sukcesu 2019 podkreślali ogromną satysfakcję z pomocy młodym podopiecznym Fundacji Digital University w zdobyciu cennych umiejętności i kwalifikacji z obszaru nowych technologii. Udział w projekcie pozwolił im spojrzeć na swoje dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia z nowej perspektywy. To możliwość pracy nad empatią, tak bardzo ważną w dzisiejszych czasach.

Z kolei Uczestniczki czują się wzmocnione, zmotywowane do rozwoju oraz mają większą świadomość swojego potencjału i perspektyw pracy z nowymi technologiami.

Jeśli chcesz zaangażować się w Program Mentoringowy w ramach Uniwersytet Sukcesu zgłoś się do nas przez guzik MENTORING.  

Finalistki podczas dnia Mentora - etap 2 projektu Uniwersytet Sukcesu ed. I