UNIWERSYTET SUKCESU
roczny program edukacyjno-zawodowy z elementami mentoringu i doradztwa zawodowego stworzony 
dla dziewcząt w wieku 18-25 lat, które potrzebują wsparcia w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce zawodowej.  

Program UNIWERSYTET SUKCESU obejmuje:

 • indywidualne sesje mentoringu (5 sesji w ciągu 6 miesięcy co 4-5 tygodni)
 • warsztaty motywacyjne z udziałem psychologów
 • warsztaty rozwojowe dla Uczestniczek poświęcone tematyce rozwoju zawodowego
 • doradztwo zawodowe
 • warsztaty z zakresu prawa (m.in. zakładanie działalności, prawa autorskie, ochrona wizerunku, nieuczciwa konkurencja)
 • warsztaty merytoryczne (programowanie, digital marketing, projektowanie stron www)
 • spotkania z programistami, digital marketerami 

Pragniemy wyposażyć nasze podopieczne w podstawowe kompetencje potrzebne do wejścia na technologiczny rynek pracy.

Wsparcie Uczestniczek UNIWERSYTET SUKCESU polega na:

DORADZTWO ZAWODOWE

I etap

Poznanie Siebie, tzn. swoich: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych jako punkt wyjścia do planowania ścieżki kariery zawodowej poprzez:

 • analizę sytuacji Uczestniczki projektu na rynku pracy oraz sposobów na jej polepszenie
 • przełamanie samoograniczających przekonań blokujących rozwój
 • przepracowanie lęku przed zmianą i otworzenie się na nowe doświadczenia
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości, kompetencji i sprawstwa

II etap

Praca z CV, listem motywacyjnym i sposobem prezentacji na rozmowie rekrutacyjnej.

III etap

Praktyka – symulacja rozmowy rekrutacyjnej z informację zwrotną (feedback) wraz z rekomendacją, w jaki sposób może rozwinąć swoje umiejętności (zwłaszcza w obszarze komunikacji i autoprezentacji)

Zakładamy, że proces doradztwa zawodowego będzie składał się z minimum 3 sesji (60-70 min):

 1. określenie zasobów
 2. wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 3. symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
Jeśli chcesz zaangażować się w projekt Uniwersytet Sukcesu i przeprowadzić z nimi profesjonalne sesje doradztwa zawodowego zgłoś się do nas przez guzik DORADZTWO.

MENTORING 
(UWAGA: Od dnia 14 lipca 2020 aplikacje mentorów będą kierowane na listę rezerwową)

 • na przekazaniu wiedzy z zakresu wymaganych kompetencji i umiejętności pracy w IT lub Marketingu
 • na praktycznych wskazówkach dotyczących rozwoju w branży technologicznej
 • na wsparciu z zakresu rozwoju osobistego
 • na ustrukturyzowaniu procesu planowania ścieżki kariery
 • na pomocy w znalezieniu swojego talentu i umiejętności

Zaangażowanie czasowe: 5 sesji w ciągu 6 miesięcy co 4-5 tygodni.  

Mentorzy, którzy wzięli udział w Uniwersytecie Sukcesu 2019 podkreślali ogromną satysfakcję z pomocy młodym podopiecznym Fundacji Digital University w zdobyciu cennych umiejętności i kwalifikacji z obszaru nowych technologii. Udział w projekcie pozwolił im spojrzeć na swoje dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia z nowej perspektywy. To możliwość pracy nad empatią, tak bardzo ważną w dzisiejszych czasach.

Z kolei Uczestniczki czują się wzmocnione, zmotywowane do rozwoju i mają większą świadomość swojego potencjału i perspektyw pracy z nowymi technologiami.

Jeśli chcesz zaangażować się w Program Mentoringowy w ramach Uniwersytet Sukcesu zgłoś się do nas przez guzik MENTORING.  MENTORZY I DORADCY ZAWODOWI 
podczas drugiej edycji projektu Uniwersytet Sukcesu
(dane publikowane na bieżąco) 


Agata Boroń – Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji w DHL Parcel

Związana z obszarem HR od prawie 15 lat. Z DHL Parcel Polska związana od 2007 r., wcześniej związana z branżą RTV. Doświadczenie obejmuje m.in. optymalizację procesów, zarządzanie procesami w zmianie, zarządzanie portfelem projektów, również tych z pogranicza HR/IT, m.in wdrożenie rozwiązań chmurowych związanych z digitalizacją procesów HR. Prywatnie jest mamą dwóch córek – bliźniaczek. Chętnie angażuje się w działania społeczne.

Agnieszka Krawczyk –  Kierownik Zespołu Partnerów Biznesowych HR w Centrali

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 18 lat jestem związana z bankowością, w tym od 14 pracuję w HR. W chwili obecnej pracuję jako kierownik zespołu HR Biznes Partnerów, którzy muszą znać wszystkie procesy HR-owe w organizacji, wspierać biznes w codziennej pracy i wyzwaniach. Wcześniej byłam odpowiedzialna też za rekrutacje. Lubię pracować z ludźmi, jedną z ważniejszych wartości którymi się kieruję jest szacunek do innych.

Anna Miedzińska – Ekspert w zakresie procesów HR 


Od ponad 20 lat pracuje w zespole HR w bankowości; doświadczenie obejmuje prowadzenie rekrutacji, przeprowadzanie testów diagnostycznych; współpracowała w procesach restrukturyzacji przy fuzjach; wspiera pracowników i przełożonych w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Cechuje się dużą empatią i wrażliwością; jest uważnym słuchaczem; lubi pracę z ludźmi. Interesuje się kwestiami praw człowieka i działaniami proekologicznymi.

Izabela Galilejczyk – Menedżer HR Business Partnerów w DHL Parcel  

Posiada 27-letnie doświadczenie w obszarze HR. Od 10 lat pracuję w firmie DHL Parcel Polska Sp. z o.o. Stoi na czele zespołu HR Business Partnerów, kreuje politykę personalną firmy, projektuje i wdraża procesy oraz rozwiązania dot. zarządzania ludźmi, które wspomagają realizację strategicznych celów firmy.

Prywatnie mama dwójki fantastycznych synów, którzy każdego dnia uczą ją, jak być jeszcze lepszym człowiekiem.  

Karolina Sapińska – Marketingowiec w Grupie Pracuj

Wspiera i koordynuje rozwój produktów wizerunkowych m.in. Festiwal Pracy JOBICON. Przez ostatnie 2 lata organizator działań contentowych skierowanych do branży HR. 

Zainteresowana psychologią społeczną i światem mediów społecznościowych. Ciągle dąży do doskonałości, poszerzając swoją wiedze w obszarach marketingu oraz HR-u. Entuzjastka rozwoju osobistego.

Marta Osak – Kierownik Zespołu Trenerów w Banku BNP Paribas 

Dyplomowany trener, konsultant i coach. Systematycznie rozwija swoje umiejętności i zdobywa wiedzę w kraju i za granicą. Prowadzi warsztaty i konsultacje w zakresie budowania zespołów, zarządzania i komunikacji. Specjalicje: NLP, treningi Resolve Coaching, Wstęp do mocnych stron Gallupa i Trening dramy dla trenerów.

Prywatnie mama 5-letniego Tymona i  miłośniczka wypoczynku poza miastem. 

Katarzyna Merecka – Specjalista ds. Rekrutacji w Banku BNP Paribas 

Jestem rekruterem od ponad 3 lat i w obecnej chwili pracuję w Banku BNP Paribas. Wcześniejsze doświadczenie zdobywałam w agencji marketingowej oraz agencji rekrutacyjnej.
Praca to moja pasja i moim życiowym celem jest pomóc innym również tę pasję zawodową w sobie odkryć.

Elżbieta Bielakowska – Digital Communications Manager w Publicis Groupe

W branży reklamowej od 10 lat, od 3-ech lat związana z Publicis Groupe (od dwóch lat w Talent Teamie). Absolwentka grupy TROP,  prowadzi cykle coachingowe pracując głównie na mocnych stronach i empatycznej komunikacji. Prywatnie aktywna pasjonatka jogi i kina włoskiego.


Dorota Turek – Specjalista ds. Rekrutacji w Banku BNP Paribas 

Pracuje w obszarze rekrutacji od ponad 4 lat. Pierwsze kroki zawodowe stawiała w agencji rekrutacyjnej IT i właśnie rekrutacja do IT daje jej najwięcej satysfakcji. Na co dzień motywuje ją również możliwość wsparcia innych w wyborze ścieżki zawodowej oraz ich późniejsze zadowolenie z nowej pracy.

Magdalena Bugajło – Dyrektor Działu Komunikacji i PR, Rzecznik Prasowy DHL Parcel Polska

Ekspert w dziedzinie komunikacji korporacyjnej, marketingu oraz mediów społecznościowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w branżach telekomunikacyjnej, logistycznej i FMCG. Laureatka Pearl Awards, Spotlight Awards; DHL Communication and Responsibility Award; Szpalty Roku; Pióra Roku i PRotony.

Aleksandra Paszkiewicz  Członek Zarządu ds. HR, Nationale-Nederlanden

Kilkunastoletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii HR w firmach w sektorze finansowym i telco. Odpowiada za budowanie inspirującego środowiska pracy, rozwój kapitału ludzkiego i budowanie marki Nationale-Nederlanden jako pracodawcy. Aktywnie działa na rzecz rozwoju dobrych praktyk zarządzania efektywnością organizacji i kapitałem ludzkim.

Lucyna Szaszkiewicz – FinTech Strategy Manager

Entuzjastka nowych technologii. Od 15 lat związana z branżą oprogramowania i nowych technologii. Odpowiedzialna za stworzenie międzynarodowej strategii i modelu biznesowego w celu komercjalizacji projektu akademickiego na styku z biznesem. Uczestniczka Innovation & High-Tech Expeditions. Liderka projektów transformacji cyfrowej w obszarze finansów i bankowości. 

Anna Radzikowska – Executive Coach, Trenerka Biznesu, Mentorka  

Ponad 25 lat doświadczenia w biznesie, w środowisku korporacyjnym i prowadzeniu własnej firmy. Wspiera w rozwijaniu umiejętności przywódczych, wzmacnianiu pozycji zawodowej i dokonywaniu zmian. Wspiera kobiety w budowaniu własnych firm w programach akceleracyjnych i w ramach swojego autorskiego programu ODWAŻNA.COM. Działa społecznie w obszarze rodzicielstwa zastępczego, dialogu polsko-żydowskiego i różnorodności.

Błażej Jurewicz – Prezes Zarządu Architects of Value, doradca zarządu Centrum Medyczno-Diagnostyczne 

Od 10 lat pomaga liderom w budowaniu efektywnej biznesowo kultury organizacyjnej. Przygotowuje zespoły i menedżerów do wymagań organizacji poprzez budowanie samoświadomości, wykorzystanie silnych stron i skuteczności w top-team`ie. 

Prywatnie mąż i tata. Pasjonat piłki nożnej i muzyki tańca towarzyskiego. 


Inga Kasak – współzałożycielka Fundacji Liderek Biznesu

Wszechstronny menadżer z doświadczeniem w korporacjach międzynarodowych (HP, SEAT oraz E&Y), organizacjach pozarządowych (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet), sektorze prywatnym (Black Swan Fund) oraz spółce skarbu państwa (Polski Fundusz Rozwoju, Centralny Dom Technologii). Odpowiedzialna za projekty w Polsce, Rosji oraz Ukrainie. Przedsiębiorczyni, współzałożycielka pierwszego w Polsce portalu grupowych zakupów samochodów. Wieloletnia mentorka. 

Dorota Szeląg-Zegarska – mentor, coach 

Kilkanaście lat doświadczenia w zarządzaniu obszarem HR w Polsce i w Europie Środkowej. Pracowała w branży farmaceutycznej, FMCG i sprzedaży bezpośredniej, w firmach Avon, Mead Johnson Nutrition i Baxter. Odpowiadała za projekty transformacji i zwiększania efektywności organizacji, wprowadzała programy rozwoju przywództwa oraz budowania zaangażowania pracowników. Interesuje się tematyką budowania strategii rozwoju, rozwoju kompetencji przywódczych i wsparcia w procesie zmian.

Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas  

Nadzoruje obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa, w tym Pion Nowych Technologii, Architektury i Wsparcia IT, Pion IT dla Funkcji Centralnych, Pion Rozwoju IT Bankowości Korporacyjnej i Rynków Kapitałowych, Pion Rozwoju Systemów IT dla Klienta Detalicznego, Departament Zarządzania Portfelem Projektów i Organizacji IT, Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania.

Paulina Perkowska – Prawniczka w kancelarii SSW Pragmatic Solutions w zespole Technologie. 

Zajmuje się w szczególności zagadnieniami związanymi z prawem autorskim, kontraktami IT oraz usługami chmurowymi. Studentka ostatniego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów z zakresu francuskiego prawa biznesowego Master 1 na Université de Poitiers. Prywatnie rozwija swoje pasje do muzyki i nowych technologii.

Maciej Rutecki – Adwokat i prawnik w praktyce korporacyjnej kancelarii SSW Pragmatic Solutions 

Ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim, jak również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zajmuje się w szczególności zagadnieniami związanymi z prawem spółek, obsługą korporacyjną dużych podmiotów gospodarczych, transakcjami fuzji i przejęć, a także prawem kontraktowym. Prywatnie, miłośnik boksu, gotowania i motoryzacji.

Joanna Kosowska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Procesami IT

Doświadczony Manager IT z 15 letnim stażem w obszarze Bankowości i Finansów. W swojej pracy kierowała kilkudziesięcioma projektami IT (w tym projekty integracji Banków). Obecnie odpowiedzialna za Procesy IT (w tym zarządzanie usługami, wdrożeniami, zmianami,  testami i incydentami IT). 
Jowita Michalska – Prezes Zarządu w Fundacji Digital University

Współpracuje z czołowymi globalnymi uczelniami, t.j. MIT, Harvard Business School, University of Vienna, Stanford University czy NYU Stern, zajmuje się edukacją liderów w obszarze nowych technologii. Jest polskim ambasadorem Singularity University.  Ma ponad 20-letnie doświadczenie z dużego biznesu, które zdobywała, pracując na kluczowych stanowiskach w dużych korporacjach m. in. Polkomtelu, PGE czy Deloitte.

Katarzyna Faber – Starszy Specjalista ds. rekrutacji,  Koordynator rekrutacji IT

Od 6 lat w branży HR. Prowadzi procesy rekrutacyjne z różnych obszarów, mocno związana z branżą IT. Posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego. Kierująca się zawsze słowami: "stay hungry, stay foolish".Teresa Matoga – Dyrektor Biura Standardów Zarządzania w IT w Banku BNP Paribas

Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów IT. 25-letnie doświadczenie w bankowości zdobywała w Biznesie oraz obszarze Project Managementu w IT. Obecnie wspiera Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa w budowaniu zasad szeroko pojętego Governance IT. Wie jak budować zaangażowanie i entuzjazm w podejściu do nowych wyzwań oraz jak zarządzać dużymi zespołami.

Paweł Wyrębek – Adwokat w SSW Pragmatic Solutions i doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych grup kapitałowych oraz spółek Skarbu Państwa, na rzecz których świadczył kompleksowe wsparcie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Jako doktorant prowadzi warsztaty oraz zajęcia ze studentami z zakresu prawa pracy.

Anna Maciągowska-Rybicka – Head w dziale HR w Havas Media Group

Ekspert z ponad 12-letnim doświadczeniem w różnych obszarach zasobów ludzkich - partnerstwo biznesowe, reorganizacje, budowanie planów rozwojów, rozwój organizacji, zarządzanie projektami. Zna specyfikę branż: kreatywnej, medialnej, marketingowej, sprzedaży, bankowości i BPO / SSC. Pasjonat HR.  

W 2019 roku ukończyła Business Coaching Diploma na PWC Academy.

Alicja Czernicka – Jr Learning & Digital Capability Manager w Hebe, Jeronimo Martins

W branży HR od 8 lat. Tworzy programy i inicjatywy oraz wdraża strategie mające na celu rozwój kompetencji zawodowych i osobistych współpracowników. Pasjonatka wykorzystywania nowoczesnych technologii do wspierania ludzi w nauce i rozwijaniu umiejętności. Prywatnie miłośniczka skandynawskich kryminałów i żeglowania.  

Mateusz Bartosz – Programista w Nationale Nederlanden

Od ponad 10 lat związany z obszarem IT i analiz, doświadczony manager, zwolennik automatyzacji i optymalizacji procesów. Posiada rozległą wiedzę biznesową w takich obszarach jak m.in.: zarządzanie wierzytelnościami, wyceny nieruchomości finanse czy ubezpieczenia.  

Lidia Ołowska – MBA,  Dyrektor HR w Polpharma Biologics SA.

Ekspert w dziedzinie strategicznego HR, mentor i coach. Była członkiem zarządów Novo Nordisk w Polsce, Rosji i Włoszech. Odpowiadała za strategię HR w ponad 25 krajach Europy i Azji. 

Mentor w Fundacji Liderek Biznesu. Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Anna Szczesiak – Rekruter w Banku BNP Paribas

Odpowiada za rekrutację w obszarze Bankowości Detalicznej dla Sieci Sprzedaży (Makroregion Warszawa), Bankowości Prywatnej, Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Makroregion Kraków) oraz Bankowości Detalicznej w Centrali.

Analizować aktualne potrzeby i oczekiwania Biznesu, opracowuje profile idealnego kandydata na dane stanowisko, analizę i selekcję CV kandydatów. 

Ewa Dąbrowska – Mentor w Fundacji Liderek Biznesu i Vital Voices, Obszar Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden

25 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizacja to zarzadzanie strategiczne, zarzadzanie zespołami sprzedażowymi, budowanie sieci networkingowych w biznesie oraz negocjacje na rynku  .Wcześniej pracowała W MetLife i odpowiadała za rozwój sprzedaży w Europie Środkowo- Wschodniej. W AXA oraz AON byłą Członkiem Zarządu odpadając za rozwój sprzedaży oraz nowe kanały dystrybucji.
Prywatnie mama 2 córek.

Katarzyna Skorupka-Podziewska

Dyrektor HR, Członek Zarządu w ex-Skanska & Citibank, Erickson Professional Coach, Mentor 

Od 25 lat pracuje w HR, jest odpowiedzialna za wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi. Zatrudnia w oparciu o wartości, utrzymywała pracowników w trudnym czasie w oparciu o wartości, przeprowadzała przez zmiany i restrukturyzacje w oparciu o wartości. Certyfikowany Coach i Mentor. 

Prywatnie mama dwójki dzieci.

Maciek Krupa – HRD

15-letnie doświadczenie w zarządzaniu talentami. Moja kariera jest głównie związana z branżą technologiczną.  Pracowałem w środowiskach o różnych strukturach własnościowych: inwestorzy finansowi, właściciele prywatni, korporacje. Lubię dostarczać wartość, rozwiązywać problemy, wprowadzać strategiczną perspektywę oraz innowacje do codziennych decyzji i wysiłków. 

Marta Stanejko – Talent Aqcuisitons & Recruitment Team Manager w Dentsu Aegis Network  

Odpowiadam za całość wewnętrznych i zewnętrznych działań rekrutacyjnych. Wspieram menedżerów wiedzą z zakresu procesów rekrutacyjnych i umiejętności prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. Pełnię także rolę wewnętrznego Career Advisora. 

Prywatnie jestem psychologiem, miłośniczka kotów. 

Rafał Boczkowski – Konsultant

20-letnie doświadczenie zawodowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno jako Executive Search Consultant, jak i Dyrektor HR. Zakres doświadczenia obejmuje wspieranie klientów we wszystkich sektorach w obszarze Executive Search i Leadership Development. Wcześniej zdobywał doświadczenie w rolach HR w: Delphi Automotive Systems. Cargill, Siemens, IBM i Avon. 

Prywatnie mąż i tata 2 dzieci. 

Adam J. Kępa – Chief Technology Officer, Board Member w w Grupie ProService Finteco

Odpowiedzialny za technologię i IT. Od blisko 20 lat pracuje dla sektora finansowego jako dostawca rozwiązań aplikacyjnych i systemowych. Realizował duże projekty m.in. dla: BNP Paribas Bank Polska, PKO BP, Credit Agricole Bank Polska, Europejski Fundusz Leasingowy, Raiffeisen Bank Polska, TU AXA, TU Aviva, Toyota Bank Polska, Narodowy Fundusz Gwarancyjny, Intrum, BGK, mBank Hipoteczny, Bank Gospodarski Żywnościowej. Wcześniej pracował w ITMAGINATION, Accenture i Asseco Poland.

Aleksandra Marciniak – Head of Havas Sports & Entertainment w Havas Media Group  

Obecnie odpowiada za projekty niestandardowe w ramach agencji. Pracę zawodową zaczynała jako dziennikarz sportowy, a następnie ekspert PR w Biurze Prasowym Canal+ i specjalista ds. eventów w Polish Sport Promotion. Na swoim koncie ma realizację projektów z zakresu PR, marketingu sportowego, eventów czy współpracy z influencerami. Pracowała dla m.in.: Coca-Cola, adidas, Reebok, Kia, Polpharma, Totalizator Sportowy, Michelin, Uniqa, Castrol, Veolia, BGŻ BNP Paribas, Hyundai, Puma, PKO BP, Douglas, Heyah czy Velux.

Edyta Borowska – HR Biznes Partner w Nationale Nedelanden

Swoją przygodę z HR rozpoczęła 11 lat temu jako rekruter w jednym z polskich banków. Współpracowała z działami sprzedaży i finansów. Od dwóch lat rozwija się we współpracy z branżą IT jako HR Biznes Partner dla IT w Nationale Nederlanden.
 

Paweł Stachula – Digital Performance Expert w Nationale-Nederlanden.

Ekspert z 10-letnim doświadczeniem w marketingu w firmach finansowych i ubezpieczeniowych. Entuzjasta nowych technologii. Od 2 lat wspieram zespół marketingu w Nationale-Nedrlanden w zakresie pozyskiwania nowych Klientów i prowadzenia kampanii internetowych.  Wprowadzam rozwiązania  w ramach Marketing Automation. Prywatnie pasjonat gór „na nogach” jak i rowerem.

Adam Lange – VP, Cyber Threat Hunting w Banku Standard Chartered 

Od ponad 20 lat pracuje w obszarze IT i bezpieczeństwa IT, zarówno po ofensywnej (symulowanie ataków), jak i defensywnej (obrona przed atakami) stronie. Obecnie kieruje międzynarodowym zespołem, który chroni jedną z największych instytucji finansowych na świecie przed atakami cyberprzestępców. Cyberbezpieczeństwo to jego pasja, którą zajmuje się również w wolnym czasie i którą stara się zarazić innych poprzez występowanie na konferencjach, programy mentoringowe. Współprowadzący podcast/vlog "Rozmowa KONtrolowana", fan gier retro i Demosceny.

Michał Choiński – Dyrektor Departamentu Kanałów Cyfrowych w Banku BNP Paribas 

Obecnie odpowiadam za obszar systemów Digital dla Klientów detalicznych BNP Paribas. Mam ponad 10 letnie doświadczenie w branży IT i wdrażania aplikacji, które zdobyłem prowadząc projekty IT. Zawodowo pociągają mnie nowe rozwiązania w zakresie technologii oraz organizacji pracy.  

Prywatnie uwielbiam sport oraz aktywnie spędzać czas wolny.

Bogumiła Witan – Senior People Business Partner w firmie UPC Polska 

Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR. Obecnie stoi na czele HR Business Partnerów z części komercyjnej (sprzedaż, obsługa, marketing, online), zarządza również pracą Trenerów wewnętrznych. W obecnej roli wspiera strategicznie i operacyjnie managerów z części komercyjnej w osiąganiu efektywności biznesowej oraz budowaniu kultury pracy opartej na wzajemnym szacunku. Ostatnio zdobyła certyfikat Professional SCRUM Master I.

Prywatnie żona i mama 2 synów. W wolnym czasie podróżuje.

Paulina Czarkowska – Psycholog biznesu, coach, doradca kariery, trener biznesu, manager zarządzający międzynarodowym zespołem i strategią pozyskiwania talentów. 

Z obszarem HR związana od 2010 roku, posiada doświadczenie w rekrutacji pracowników jako zewnętrzny konsultant i pracownik działu HR w międzynarodowych korporacjach, liderów branży IT (Microsoft, Sygnity, KMD). Oceny kompetencji dokonuje w oparciu o najwyższe standardy. 

Weronika Sztuka – Ekspert ds. rekrutacji w KMD Poland 

Weronika ma ponad 5-letnie doświadczenie w rekrutacji, głównie w branży IT. Swoje doświadczenie zdobywała w takich firmach jak Lionbridge Poland, Dentsply Sirona i Astek Polska, a aktualnie w KMD Poland. Pasjonuje się HR i Employer Brandingiem. Ukończyła psychologię organizacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale swoją wiedzę zdobywała także za granicą w trakcie na 6-miesięcznego programu Erasmus w Niemczech.

Magdalena Kieferling – Ekspert ICAN Institute 

Autorka książki „Efekt Piaskownicy”. Ceniony trener zarządzania komunikacją i zasobami ludzkimi. Od ponad 15 lat usuwa bariery komunikacyjne między szefami a ich zespołami. W social mediach, w prasie, w telewizji i na stronie kieferling.pl inspiruje tysiące pracujących rodziców do czerpania w pracy z rodzicielstwa. Prywatnie mama 4-letniego Leopolda. 

Karolina Drejerska – Specjalista ds. zakupów programowych i specjalista ds. social media w Canal+ 

Od 4 lat pracuje w CANAL+ w zespole zakupów programowych, gdzie negocjuje z zagranicznymi dystrybutorami warunki biznesowe zakupu licencji na filmy, seriale i animacje dla kanałów filmowych, dokumentalnych i dziecięcych. Prowadzi także fanpage MiniMini+ i teleTOON+ na Facebooku. Współpracuję z Fundacją Afryka Inaczej.

Magdalena Skowronek – People Partner w  Ringier Axel Springer Polska  

Od 6 lat pełni funkcję People Partnera jako opiekun HR działów marketingowych, redakcyjnych i produktowych. Wcześniej przez 4 lata odpowiadała za prowadzenie projektów rekrutacyjnych oraz development center dla organizacji biznesowych. Posiada certyfikację Trenera Biznesu Matrik oraz certyfikację do korzystania z narzędzia Team Performance Inventory Impact Polska. 

Maja Pietrzak – Specjalista ds. rekrutacji w Banku BNP Paribas 

Rekruter z ponad 5-letnim doświadczeniem. Prowadziła procesy rekrutacji pracowników sił sprzedaży, specjalistów oraz kadry managerskiej m.in. w branży finansowej, IT, farmaceutycznej i przemysłowej. Posiada doświadczenie w agencji rekrutacyjnej oraz wewnętrznym HR. Uwielbia słuchać ludzi i odkrywać ich potencjał. Interesuje się tematyką związaną z HR, EB oraz psychologią biznesu.

Anna MalinowskaKierownik Działu Szkolen i Rozwoju w Ringer Axel Springer Polska 

Psycholożka, trenerka, menedżerka z doświadczeniem w pracy nad rozwojem kompetencji zawodowych i osobistych. Zajmuje się projektowaniem kompleksowych rozwiązań wspierających rozwój pracowników. Promotorka kompetencji cyfrowych i sztucznej inteligencji. Autorka partnerskiego programu rozwoju cyfrowego na Uniwersytecie SWPS.


Agnieszka Bierawska – Dyrektor HR
w CD Projekt RED

Jestem absolwentką socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto, ukończyłam studia podyplomowe i kursy zawodowe m. In.  z zakresu umiejętności trenerskich, określania potencjału zawodowego, coachingu i mentoringu, a ostatnio aktywnie zdobywam wiedzę w nurcie terapii skoncentrowanej na rowiązaniach. Pracuje w HR od 15 lat w różnych branżach w międzynarodowych i polskich firmach (finanse, ubezpieczenia, produkcja gier).


Anna Chodzińska – Założycielka Mindvue, Konsultantka ds. rozwoju organizacji i przywództwa  

Niezależna konsultantka biznesowa, trenerka mindfulness (MBSR™) i psycholożka. W ciągu 14 lat kariery zawodowej (Accenture, Deloitte, Citi) pełniła role liderskie i eksperckie w HR (Talent Management, Rekrutacja, EB) oraz zarządzała biznesowymi projektami transformacyjnymi. Projektuje i wdraża rozwiązania rozwojowe dla liderów i organizacji, m.in. w oparciu o mindfulness, design thinking i systems thinking.  

Klaudia Kosmala – Consultant, Learning Delivery w McDonald's 

Consultant, trener i coach. Doświadczenie zdobywała w firmie McDonald’s, w której pracuję od 12 lat. Lider wdrożenia i realizacji programów rozwoju przywództwa dla kadry managerskiej na rynku polskim. Odpowiada też za przygotowanie i wsparcie trenerów wewnętrznych w organizacjach franczyzobiorców McDonald’s.
Miłośniczka zdrowego stylu życia i wszelkich aktywności sportowych. 

Katarzyna Rzewuska – Prawniczka w kancelarii SSW Pragmatic Solutions

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zajmuje się obsługą prawną transakcji M&A oraz transakcji finansowania dłużnego, posiada doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek. Prywatnie szczęśliwa mama 4-letniej Diany i pasjonatka kultury francuskiej.” Katarzyna Solarz – Radca prawny w kancelarii SSW Pragmatic Solutions

Kieruje praktyką Corporate&VC w SSW. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa spółek, cywilnego oraz regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych.

Katarzyna posiada także doświadczenie w zakresie M&A – przed objęciem kierownictwa nad praktyką VC, współpracowała na stanowisku Counsel w zespole transakcyjnym SSW.Agata Komender – Dyrektor Biura Rekrutacji i Employer Brandingu

Od kilku lat odpowiada za obszar rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy. W swoich działaniach podkreśla znaczenie planowania zapotrzebowania organizacji na konkretne kompetencje w odniesieniu do zakładanych celów. Kompetencje przyszłości to zagadnienie towarzyszące jej przez ostatnie 8 lat, czyli od początku kariery zawodowej w obszarze HR w dużych firmach.

Dominika Jasik – IT, HR Manager w XTB 

HR Manager z ponad 4-letnim doświadczeniem. Od dwóch lat ściśle współpracuje z Działem Rozwoju IT. W XTB odpowiada za prowadzenie rekrutacji oraz procesów dotyczących rozwoju Pracowników IT wewnątrz organizacji. Prywatnie interesuje się architekturą i designem, a każdą chwilę wolną od pracy i studiów wypełnia podróżami.Małgorzata Dąbrowska – Dyrektor Zarządzający w IT w Banku BNP Paribas

Odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie systemów dla klienta detalicznego. Od 10 lat w obszarze IT,  skoncentrowana na transformacji obszaru zmierzającej do powszechnego wdrożenia metod wytwarzania, integracji i eksploatacji oprogramowania w modelu DevOps przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych technologii. 

Monika Jankowska-Rangelov – Dyrektor ds. Różnorodności i Inkluzji oraz Odpowiedzialności Społecznej Biznesu w State Street Bank Polska

Od 2003 roku realizuje projekty i inicjatywy Diversity & Inclusion we wszystkich wymiarach Różnorodności poprzez szkolenia, kampanie świadomościowe oraz wspieranie sieci tematycznych (networking). Współpracuje z Diversity Hub Think Thank w Krakowie jako Ekspert ds. Różnorodności. Jest kobietą z niepełnosprawnością ruchową, mamą 7-letniej Zuzi.

Zuzanna Wróbel  – Change Manager w Banku BNP Paribas

W IT pracuje od prawie 6 lat. Jest certyfikowanym Change Managementem w Banku BNP Paribas. Sprawdza, czy zmiany w aplikacjach i systemach IT są wprowadzane zgodnie ze sztuką. Dzięki temu można zarządzać niedostępnościami i minimalizować ryzyka awarii. 

Współpracuje z osobami z IT i osobami z Biznesu, co pozwala jej lepiej zrozumieć "oba światy". Ma również doświadczenie w pracy w innych procesach IT jak również w modelowaniu ich. 

Ewa Rząca – Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów IT - Obszar Bankowości Korporacyjnej 

Doświadczenie w obszarze IT z zakresu administrowania systemami, kierowania zespołami oraz  zarządzania projektami. Obecnie odpowiedzialna za utrzymanie i rozwój obszarów Płatności oraz Bankowości Elektronicznej dla Klientów Korporacyjnych.  

Prywatnie lubi spędzać aktywnie czas, sporo podróżuje, ceni sobie otwartość w kontaktach z ludźmi.

Katarzyna Skonieczna – Project Manager w Cybercom Poland

Psycholog, trener, coach i manager. Wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami i osobami poszukującymi swojej ścieżki zawodowej. Od kilku lat związana ze środowiskiem IT. Największą satysfakcję czerpie z pracy z ludźmi, którzy rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania. Prywatnie stara sie wdrażać w życie ideę zrównoważonego rozwoju i uwielbia leżenie na hamaku.

Wioletta Eychler – Senior HR Business Partner/CSR@HR Manager w Hebe/Ekspert BHP

Zwolenniczka optymalizacji procesów i digitalizacji zadań HR. Odpowiedzialna za  wsparcie HR w procesach logistycznych.

Prywatnie propagatorka zdrowego trybu życia i działań związanych z podnoszeniem dobrostanu pracowników. 

Anna Ferlin – Content Creative w Dentsu Aegis Network Polska

Przygotowuje kampanie online od pomysłu przez stworzenie treści i grafik aż po ich egzekucję. W social mediach obecna od zawsze – ma na swoim koncie współpracę z wieloma influencerami oraz dużymi klientami zarówno z polskiego, jak i światowego podwórka. Prowadzi również szkolenia z kreatywnego pisania.
 

Cezary Piekarski – Dyrektor Globalnego Pionu Cyberobrony i Zarządzania Zagrożeniami w Banku Standard Chartered

Członek globalnego kierownictwa obszaru bezpieczeństwa technologicznego banku Standard Chartered, odpowiedzialnym za cyberobronę i zarządzanie zagrożeniami. Dba o bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej oraz sieci, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, monitoring i analitykę bezpieczeństwa oraz nadzór nad centrum operacji bezpieczeństwa działające 24/7/365.  

Izabela Zwierzchowska  – Specjalista w Zespole Rekrutacji w PKN ORLEN  

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Od 3 lat związana z Grupą ORLEN, w tym czasie brała udział w realizacji i wdrażaniu projektów i procesów w obszarze HR. Obecnie odpowiada za rekrutacje do obszaru produkcji oraz koordynuje program Praktyk grupowych w PKN ORLEN.  

Prywatnie interesuje się psychologią, jest mamą dwóch córek.


Klaudia Celej – Content Creative w Dentsu Aegis Network Polska

Na co dzień zajmuje się planowaniem i realizacją działań w social mediach dla polskich i zagranicznych klientów. Tworzy koncepty, pisze treści i wspólnie z grafikiem projektuje do nich obrazki. Równolegle prowadzi szkolenia z kreatywnego pisania. W wolnych chwilach wymyśla nieśmieszne żarty, jeździ na rowerze i pije czarną kawę.

 

Mariusz Bańkowski – Senior Social Customer Care Specialist w Dentsu Aegis Network Polska 

Miłośnik mediów społecznościowych i nowych technologii i… kotów. Kiedy nie klika w klawiaturę, słucha muzyki przy lampce dobrego wina, czy też amatorsko fotografuje. Stawia na ciągły rozwój i podnoszenie swoich kompetencji, ponieważ jedyną stałą w świecie digital marketingu są ciągłe zmiany. 

Monika Krajewska – Starszy Specjalista w Zespole Rekrutacji w PKN ORLEN 

Z obszarem HR związana od 15 lat. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rekrutacji Pracowników, przygotowywania i koordynacji programów szkoleń, systemów oceny, Modelu Kompetencji oraz Programów praktyk i staży. Ukończyła kurs akredytowany i certyfikowany przez Association for Coaching (AC) - Kompetencje Coacha.
Prywatnie mama dwóch synów.  

Sylwia Dec – Senior Content Creative w Dentsu Aegis Network Polska  

Tworzy komunikację marek w social mediach, przygotowuje koncepcje kampanii online, prowadzi również warsztaty dla współpracowników. Po godzinach działa w Stowarzyszeniu Białystok z Drewna jako rzecznik prasowy i edukator. Jest zafascynowana mitami i storytellingiem, pisaniem zawodowo zajmuje się od ponad 10 lat. 

Kociara, włóczykij i mól książkowy. 

Agnieszka Lecka – Project Manager, Cyber Strategy & Planning w Standard Chartered

Karierę w obszarze IT rozpoczęła w roku 2014. Doświadczenie zdobywała nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich, w Ameryce i w Nowej Zelandii.  Zajmuje się projektami i planowaniem strategii w obszarze cyberobrony i zarządzania zagrożeniami. Wcześniej pracowała w firmie doradczej zajmując się technicznymi aspektami ochrony danych osobowych i prywatności. Swoją karierę opiera o pragmatyzm, dokładność, wytrwałość i równowagę. Mocno wierzy, że zawsze znajdzie się przestrzeń na poprawę.

Aleksandra Skoczylas – HR Business Partner w DHL Parcel  

Psycholog - od blisko 15 lat pracuję w businessie jako partner działań związanych z pracownikami. Uwielbiam jak ludziom, z którymi pracuję udaje się osiągnąć sukces. Moimi największymi sukcesami są właśnie te dobrze rozegrane zawodowe życiorysy.

Skończyłam kurs coachingu. Obecnie prowadzę projekt Mentoringu.

Prywatnie uwielbiam oglądać architekturę i obrazy szczególnie te, z początku XX wieku.

 

Karol Szpakowski – Full Stack Developer w Nationale Nederlanden

Swoją przygodę z IT rozpoczął 8 lat temu jako tester w międzynarodowej korporacji. Od tego czasu pracuje jako Full Stack Developer w różnych instytucjach finansowych, łącząc pracę z pasją do programowania.  Jest fanem metodyk zwinnych, kultury DevOps oraz holistycznego podejścia do wytwarzania oprogramowania.

 

Sylwia Tygielska – Growth director w Isobar  

Stoi na czele struktur client service i new business agencji Isobar. Odpowiada za wdrażanie strategii Isobar w ramach zespołu obsługi Klienta, zarządzenie tymi zespołami oraz ich wspieranie w zakresie rozwoju strategicznych klientów, negocjacji umów i metodyki pracy. Realizowała działania dla Mastercard, Audi, a także dla McDonald’s i Biedronki. 

Szczęśliwa żona i mama 4-letniego Sebastiana, właścicielka 2 kotów.
Eliza Przybylska – Ekspert HR w Grupie Publicis

Mam ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie. Zaczynałam jako PR-wiec, aby po roku skupić się na budowaniu i zarządzaniu markami (m.in. inteligo, Peugeot). 7 lat temu zmieniłam swoją ścieżkę zawodową i skoncentrowałam się na coachingu oraz prowadzeniu warsztatów rozwojowych dla kadry managerskiej. Jestem akredytowanym facylitatorem metod do pracy z zespołami i liderami wdrażanymi przez Team Coaching International oraz akredytowanym coachem International Coach Federation. Obecnie odpowiadam za HR w ramach obszaru Creative&Content w Grupie Publicis.

Rafał Nowik – Rekruter w Banku BNP Paribas

Od ponad roku zajmuję się rekrutacjami i projektami HR w Banku BNP Paribas. Poprzednio pracowałem w międzynarodowej agencji rekrutacyjnej, gdzie prowadziłem projekty dla banków i towarzystw ubezpieczeniowych. W pracy z ludźmi najbardziej lubię obserwować zachodzące w nich zmiany. Lubię „sprawczość” w działaniu – moje motto „nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko trudne do wykonania.  

Aneta Legenza – Programme Director, Security Transformation w Banku  Standard Chartered 

Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe zgromadzone w sektorze usług doradczych i finansowym. Kieruje międzynarodowym zespołem ekspertów odpowiedzialnych za ulepszanie ochrony tej globalnej instytucji finansowej przed złośliwym oprogramowaniem. Ukończyła Kryptologię w Wojskowej Akademii Technicznej i Matematykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest żoną i mamą dwójki dzieci. Pasjonatka kotów rasy Cornish Rex i polskiej sztuki. 


Marta Sabat-Lezon – Recruitment Partner w KMD Poland

Marta nabyła wieloletnie doświadczenie w rekrutacji, obsłudze kilenta i logistyce w krajach zagranicznych, głównie w Anglii i Katarze. Prowadziła rekrutację w  branży technologicznej, framaceutycznej, chemicznej, motoryazacyjnej w krajach całej europy oraz bliskiego wschodu. Posiada certyfikat w Human Resource Management z Brighton School of Business w Anglii. Marta uwilebia podróżować oraz żaglować.

Jakub Grzesiuk – Ekspert ds. rekrutacji w KMD Poland 

Cześć, jestem Kuba i działam w obszarze rekrutacji od prawie dwóch lat. Wcześniej przez długi czas pracowałem jako nauczyciel, więc jestem bardzo cierpliwy i chętnie przekazuję wiedzę.

Agnieszka Salamon –   Talent Acquisition Sr. Advisor w Dell Technologies

Pierwsze szlify w zawodzie zdobywała w firmie head hunterskiej Pronto Solutions, w której odpowiadała za pozyskiwanie ekspertów z branżych IT, a następnie w 2009 roku związała się z firmą Dell Technologies. Praca w Dell Technologies pozwoliła zdobyć szerokie doświadczenie w obszarze rekrutacji zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Paweł Grudzień –  Senior Java Developer/Product Owner w XTB 

Programista z doświadczeniem w branży FinTech. Pełni obowiązki Product Ownera i programisty w zespole deweloperskim. Do jego zadań należy definiowanie wizji produktów przy bliskiej współpracy z innymi Product Ownerami oraz interesariuszami. Jako programista rozwija systemy stanowiące pierwszy punkt wejścia do backendu całej platformy transakcyjnej xStation. 


Anna Roszkowska – Talent Acquisition Advisor w Dell Technologies 

Ekspert z 14-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz pozyskiwania talentów. Pasjonatka pracy ze studentami, doświadczona w prowadzeniu warsztatów i treningów przygotowujących młode talenty do wkraczania na rynek pracy. Entuzjastka wyzwań oraz podejmowania nowych aktywności zawodowych.

 

Monika Kołodziejczyk –  Talent acquisition center manager w Saint-Gobain Poland 

Od 20 lat pracuje na rynku rekrutacyjnym, najpierw w firmach rekrutacyjnych, a od ponad 7 lat w Grupie Saint-Gobain. Certyfikowany mentor, asesor i trener wewnętrzny.Jakub Garcarzyk – Product Owner w XTB

Od 15 lat związany z IT. Poznał proces wytwarzania oprogramowania, zaczynając od roli programisty przez pracę analityka biznesowego, UX designera po tworzenie aplikacji. Obecnie w roli Product Owner odpowiada za zarządzania i rozwój frontowych produktów XTB, tworząc ich wizje i strategie. 

Entuzjasta zwinnego podejścia do prowadzenia projektów, którym zaraża innych.


Marta Stachniuk – Manager, People Field Leader w McDonald’s Polska  

Manager, trener, coach. Od 15 lat związana z McDonald’s Polska. Przez kilka ostatnich lat miała przyjemność prowadzić Dział Szkolenia w McDonald’s Polska, aktualnie wspiera biznes jako Lider zespołu HR Biznes Partnerów. Kontakt z ludźmi, ciekawość na ich potrzeby, dostrzeganie ich talentów i odnajdywanie przestrzeni biznesowej na ich wykorzystanie, to moja codzienność i główna odpowiedzialność.

Prywatnie kocha rowerem zwiedzać Warszawę i jej okolice.

Magdalena Krupa – Dyrektor Generalna w Saint-Gobain Abrasives

20-letnie doświadczenie w firmach międzynarodowych w branży FMCG i przemyśle narzędziowym. Ponad 17 lat pracowała na stanowiskach Dyrektora HR w Polsce jak również w Europie Centralnej i Turcji. Od 3 lat Dyrektor Generalna w spółce Saint-Gobain Abrasives zajmującej się produkcją i sprzedażą narzędzi ściernych. Od lat towarzysząca w rozwoju osobistym i zawodowym wielu wspaniałym ludziom.

Frankofilka, wokalistka – amatorka kochająca podróże dalekie i bliskie. 

Agnieszka Gramatyka – Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów do Obsługi Klienta Detalicznego w Banku BNP Paribas

Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze IT. Aktualnie odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie systemów IT dla klienta Retail Banking. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w obszarze analiz biznesowo – systemowych oraz Project Management’u. 
Prywatnie mama dwójki synów, którzy każdego dnia uczą ją jak budować trwałe relacje, wspierać drugiego człowieka. 

Mikołaj Ostoja-Ciemny – Prawnik w SSW Pragmatic Solutions

Ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie członek zespołu Technologii w kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Specjalizuje się w prawnej obsłudze transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, prawie autorskim oraz kontraktach IT (w tym kontraktach agilnych). Interesuje się filozofią, teatrem improwizowanym i nowymi technologiami.

Marta Szymczyk – Radca prawny w kancelarii SSW Pragmatic Solutions w dziale M&A.

Zajmuje się kompleksową obsługą transakcji, koordynuje badania prawne oraz zapewnia obsługę korporacyjną Klientów kancelarii. Ponadto jest odpowiedzialna za French Desk – usługi dedykowane francuskojęzycznym Klientom kancelarii.

Agnieszka Frąszczak –  Sr. IT Manager, Department Head w McDonald's Polska

Manager, analityk, Project Manager . Od 24 lat jestem związana z McDonald’s Polska. Od prawie 20 lat technologie informatyczne nie pozwalają mi się nudzić, a firma dała mi okazję pracy w zespole lokalnym, i równolegle międzynarodowym. Od 2018 realizuję się w roli CIO dla McDonald’s w Polsce prowadząc dział Technologii Informatycznych. 

Maja Chabińska-Rossakowska – Dyrektor HR w ING Bank Śląski

Od ponad 20 lat związana z obszarem zarządzania kapitałem ludzkim. Doświadczenie zawodowe w tym obszarze zdobywała w m.in. Kissinger, Tesco Polska, DHL. Jej działania w obszarze HR firmy były wielokrotnie nagradzane m.in. w tytułem Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2011, Top Employer 2014-2020, HR Dream Team 2016 . Jest coachem ICC, absolwentką studiów EMBA.

Monika Stączek – Starszy Specjalista ds. Analizy Biznesowej i Procesów Omnichannel w Banku BNP Paribas

Moje zainteresowania opierają się o optymalizacje procesów w bardzo szerokim rozumieniu - od procesów stricte sprzedażowych typu – wnioskowania o konto aż po tematy rozwojowe – zwiększanie własnej efektywności).


Marzena Czapaluk – CFO, mentor, coach, FCCA

Posiada wykształcenie oraz 24-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów (w tym niespełna 20 lat na stanowisku CFO). W latach 2015-2019 Członek Zarządu eobuwie.pl SA. Obecnie prowadzi działalność w obszarze doradztwa finansowego, rozwoju kadr oraz coachingu. Rozwój osobisty jest jej nową ścieżką zawodową oraz pasją: nieustannie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych seminariach, kursach, szkoleniach, lektury.

Katarzyna Kierzkowska-Terendij  –  Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Członek Zarządu w Veolia Industry Polska

Z HR związana od 24 lat. Pracowała w koncernie z branży alkoholowej, tytoniowej oraz zarządzała Działem Personalnym w największej Spółce w Polsce (Poczta Polska S.A.).

Od 2012 związana z Grupą Veolia. Najpierw jako Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Dalkia Energia Warszawa, a od 2015 jako Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Członek Zarządu w Veolia Industry Polska. 

Agata Kaczmarska – Chief People Officer w Dentsu Aegis Network Polska

Ekspert w zarządzaniu kapitałem ludzkim, posiadającym wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla polskich i międzynarodowych organizacji z zakresu strategii HR, w tym wdrażania zmian, reorganizacji działów HR, rozwoju pracowników o wysokim potencjale oraz transformacji przywództwa na najwyższych szczeblach organizacji. Od roku mentorka w ramach programu Technologia w Spódnicy.

Katarzyna Waszczuk-Babula – Kierownik ds. Administracji Personalnej w PwC  

Ekspert HR z ponad 17 stażem w obszarze administracji personalnej, rekrutacji, szkoleń, zarządzania projektami HR, tj. onboarding, digitalizacja HR, employee branding, leadership. Wcześniej związana z branżą farmaceutyczną. 

Prywatnie łuczniczka, artystyczna dusza realizująca się w malarstwie, fotografii i grafice komputerowej.

Ewa Florczyk-Matracka – Partner biznesowy HR dla Obszaru Bankowości Personal Finance w Banku BNP Paribas  

Od 5 lat zajmuję się wsparciem kandydatów i biznesu w procesach HR, w tym w realizacji projektów.  Na co dzień staram się znaleźć złoty środek między celami biznesu a oczekiwaniami pracowników. Cenię otwartą komunikację i konstruktywną informację zwrotną.

Anna Szabowska-Walaszczyk – Talent Acquisition Brand Manager w State Street Bank

Od ponad 12 lat jest związana z HR. Odpowiada za globalną koordynację działań z zakresu budowania marki pracodawcy. Jest współ-liderką polskiego oddziału Professional Women’s Network, pracowniczej sieci działającej w biurach State Street na całym świecie. Doktor psychologii. 

Edyta Kruszewska – Mentor, coach

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze HR zdobyte w różnych branżach: finansowej, medycznej, budowlanej, produkcyjnej, IT, telekomunikacyjnej . Zajmowała się realizowaniem projektów z zakresu tworzenia i wdrażania strategii dotyczącej zasobów ludzkich, w tym w zakresie oceny kompetencji i rozwoju pracowników, przywództwa, sukcesji, rozwoju talentów, budowania zaangażowania. Ostatnio pełniła rolę Dyrektora Personalnego w PPL Porty Lotnicze.

Karol Lewandowski – Cyber Technical Assurance Director w Standard Chartered Bank

Doświadczony manager związany z branżą IT od ponad 15 lat. Zdobywał doświadczenie w obszarze technologii w firmach międzynarodowych. Od 6 lat ukierunkowany na obszar bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem. W Standard Chartered Bank współodpowiedzialny za obszar Risk and Control w domenach cyberbezpieczeństwa. Prywatnie mąż i ojciec, miłośnik żeglowania, nurkowania oraz strzelectwa sportowego.

Krzysztof Sas-Bojarski – Dyrektor HR w IHS Markit 

Od lat jestem związany z różnymi obszarami HR zarówno w polskich, jak i międzynarodowych organizacjach. Aktualnie jestem dyrektorem HR dla Europy Wschodniej (Polska, Rosja, Białoruś, Rumunia i Kazachstan) w IHS Markit. 

Z wykształcenia jestem psychologiem, menedżerem projektów i absolwentem MBA. Z pasji – szczęśliwym mężem i tatą dwóch synów, żeglarzem i narciarzem.


Marta Siech – Coach, Mentor, Konsultant HR  

Ponad 12 lat pracowałam w wewnętrznych działach HR, z czego 10 lat w branży IT, w świecie start-upowym i korporacyjnym. Od ponad 2 lat jako Coach, Mentor oraz Konsultant wspieram Zarządy Firm oraz Klientów Indywidualnych w ich rozwoju osobistym oraz zawodowym. Jedną z moich specjalizacji jest też Coaching Kariery. 
 

Olga Kozierowska – Dziennikarka, działaczka społeczna, mówczyni motywacyjna, trenerka

Założycielka fundacji „Sukces Pisany Szminką” działającej na rzecz przedsiębiorczości kobiet i promocji ich sukcesów w biznesie. Do 2009 roku związana była m.in. z międzynarodowymi korporacjami KLM, Unilever, DPD i GeoPost. Współpracowała też m.in. z Radio PIN, TVN24, TVP2, Eurozet. Jest pomysłodawczynią ogólnopolskiego konkursu "Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku”. 

Sylwia Zacharko – HR Business Partner w Nationale- Nederlanden

Ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe. Wcześniej współpracowała z Bankiem Pekao SA również jako HR Business Partner dla Pionu Bankowości Detalicznej. Realizowała procesy rekrutacji na stanowiska sprzedażowe i kierownicze, procesy identyfikacji potencjału pracowników i wspierała kadrę menedżerską w rozwoju umiejętności.

Prywatnie mama 2 dzieci.  

Aleksandra Ciura-Figacz – Senior Talent Acquisition Specialist w State Street Bank

Z wykształcenia psycholog i coach. Doświadczenie w obszarze HR zdobywała zarówno w Polsce jak i w Holandii wspierając procesy rekrutacyjne dla wiodących organizacji na świecie, w tym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przeprowadziła szereg szkoleń związanych z rozwojem osobistym i zawodowym, a także prowadziła programy stażowe dla nowych pracowników HR. Lubi dzielić się doświadczeniem i wiedzą, a jej życiu zawodowemu przyświeca myśl, iż wszystko jest możliwe, jeśli czegoś bardzo chcemy.

Anna Kazusek – Coach i Mentor 

Doświadczenie budowałam pracując z osobami z różnych kręgów kulturowych.  Praca projektowa ukształtowała mój styl współpracy, który jest mieszanką kobiecego podejścia do biznesu, pełnego uważności, determinacji i skuteczności, opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku, dialogu, otwartości i odpowiedzialności. Aktywnie wspieram Stowarzyszenie Ekspertki Razem. Jestem Archetypowym Odkrywcą z domieszką Buntownika i Opiekuna. Coachem i Mentorem. Przewodnikiem po świecie marki i rozwoju osobistego. 


Malwina Głowacka – Dyrektor Działu Obsługi klienta w DHL Parcel   

10-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołami. Jej specjalizacja to projektowanie kompleksowej strategii obsługi klienta i pilotowanie procesów. Współpracuje w cross-funkcyjnych zespołach w ramach międzynarodowych i krajowych struktur. Obszar obsługi klienta to dla niej platforma rozwoju digitalizacji, rozwijania trendu customer centricity m.in. poprzez wdrażanie nowych kanałów kontaktu z klientem.  

Tomasz Widz – Kierownik Zespołu Rozwoju Systemów IT - Bankowość Elektroniczna dla Klienta Korporacyjnego w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Od 2004 roku zarządzam zespołami, programami i projektami w obszarze rozwoju i utrzymania systemów IT. Posiadam doświadczenie związane z bankowością wielokanałową, głównie w obszarze CRM i bankowości internetowej, mobilnej. Rozwijam zespół DevOps. Brałem udział w kilku fuzjach bankowych. Jestem certyfikowanym Project Managerem oraz Scrum Masterem.
Mam 3 synów, pasjonuję się podróżami i sportem.

Magdalena Ujda-Tarczyńska – Dyrektor ds. komunikacji i marketingu w Polsce w Banku Standard Chartered 

Od ponad 10 lat zajmuje się komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w międzynarodowych instytucjach finansowych. Odpowiada m.in. za prowadzenie biura prasowego, komunikację w kanałach cyfrowych (strona www, intranet, portale rekrutacyjne), sponsoring i działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Doradza menedżerom w zakresie budowania marki osobistej w mediach. W wolnym czasie, gotuje, je i zgłębia tajniki kultury kulinarnej, prowadzi bloga poświęconego tej tematyce. 

Katarzyna Bloch – Head of Central Control Testing Team w Standard Chartered Global Business Services 

Zarządza centralnym zespołem d/s testowania kontroli. Celem zespołu jest dostarczanie wystandaryzowanych, scentralizowanych i niezależnych usług testowania metryk bezpieczeństwa w Grupie COO  - Trust Data and Resilience. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami audytu i kontroli wewnętrznej zdobyte w licznych instytucjach finansowych. 

Anna Penkowska – Business Development Director w iProspect 

Odpowiada za zespół i działania new business w iProspect, agencji digital performance. Od 13 lat związana z marketingiem digital. Poprowadziła w swojej karierze ponad 200 przetargów, w branżach takich jak finanse, FMCG, rozrywka czy retail, również dla klientów z sektora publicznego, koordynując wszystkie obszary digital (strategia, UX, kreacja, technologia i media). 

Mama 4-letniego syna. Podróżuje najchętniej na daleką północ, uzależniona od kina niezależnego i muzyki dawnej, ducha współpracy ćwiczy śpiewając w chórze jako sopran.  

Monika Dudziak Specjalistka w obszarze HR w KMD Poland

Pracuję w obszarze HR około 7 lat, rekrutowałam w branży IT, Telco, Healthcanre, zajmuję się też Employer Brandingiem i prowadzę zespół rekrutacji. Cenię sobię orientację na klienta i pracowników. Uważam, że ludzie rozwijają się najlepiej w organizacjach, gdzie są obdarzeni zaufaniem i gdzie ich kreatywność nie jest ograniczana przez twarde struktury. Prywatnie jestem ciocią i świeżą właścicielką figlarnego psa.

Finalistki podczas dnia Mentora - etap 2 projektu Uniwersytet Sukcesu ed. I