Uniwersytet Sukcesu

MENTORKA / MENTOR  

PROGRAM MENTORINGOWY UNIWERSYTETU SUKCESU:   

Kogo szukamy

Do Programu Mentoringowego szukamy osób spełanijących jeden z warunków:

posiadających doświadczenie w IT   

posiadających doświadczenie jako Mentor / Mentorka   

posiadających doświadczenie biznesowe i umiejętnie się nim dzieląca   

Zaangażowanie w Uniwersytet Sukcesu ma charakter pro bono.  

Jak dołączyć do Mentorów Uniwersytetu Sukcesu

1

Zgłoszenie  

Rekrutację na Mentorów i Mentorki do VI edycji programu rozpoczniemy 2 września 2024 r. 

2

Spotkanie

Weź udział w spotkaniu informacyjnym 17 października 2024 r. o godz. 17.00 online.

3

Decyzja

Wybrane przez nas osoby do 14 listopada 2024 r. otrzymają informację, że zostały zaproszone do grona Mentorów i Mentorek VI edycji Uniwersytetu Sukcesu

4

Warsztaty

Weź udział w obowiązkowych warsztatach, które odbędą się w listopadzie 2024 roku.Celem ich jest przygotowanie do procesu mentoringowego. 

 

Kryteria doboru par Mentor - Mentee

Lokalizacja aby umożliwić spotkania stacjonarne (forma nie jest obowiązkowa)    

Doświadczenie zawodowe

Indywidualne potrzeby stypendystki

Zainteresowania Mentorów oraz Mentee   

Ważne terminy

2 września 2024 r. – 25 października 2024 r. 

Rekrutacja Mentorów i Mentorek  

 

17. października 2024 r. godz. 17:00 online

Spotkanie informacyjne dla kandydatów / kandydatek  

 

4 listopada 2024 r. 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych Mentorów i Mentorek 

2 grudnia 2024 r. (6 spotkań po 2h)

Rozpoczęcie współpracy z Mentee

listopad 2024 r.

Obowiązkowe warsztaty dla Mentorów

listopad 2024 r.

Warsztaty online Lumina Spark – czas trwania 2h 

Nieobowiązkowe sesje superwizyjne   

w trakcie trwania procesu

Dodatkowe wsparcie dla Mentorów
Akademia Mentorów

Mentoring w programie Uniwersytet Sukcesu nie jest typowym procesem mentoringowym z uwagi na specyfikę i szczególny charakter programu. Dlatego ważne jest przygotowanie do procesu. 

Uczestnictwo w programie wiąże się z obowiązkowym uczestnictwem w przygotowanych przez nas warsztatach, których celem jest przygotowanie do procesu mentoringowego.


Mentee również biorą udział w dedykowanym szkoleniu przygotowującym do pracy z Mentorem.

Jako dodatkowe wsparcie w trakcie trwania programu mentoringowego organizujemy sesje superwizyjne.   

Dlaczego warto?

Mentorzy i Mentorki, którzy dotychczas wzięli udział w Uniwersytecie Sukcesu podkreślali ogromną satysfakcję z pomocy młodym podopiecznym Fundacji Digital University w zdobyciu cennych umiejętności i kwalifikacji z obszaru nowych technologii. Udział w projekcie pozwolił im spojrzeć na swoje dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia z nowej perspektywy. To możliwość pracy nad empatią, tak bardzo ważną w dzisiejszych czasach. Z kolei Uczestniczki czują się wzmocnione, zmotywowane do rozwoju i mają większą świadomość swojego potencjału i perspektyw pracy z nowymi technologiami.  

Najczęściej zadawane pytania  

Korzystamy z Lumina Spark, narzędzia które umożliwia poznanie swoich cech i wynikających z nich zachowań. Oparte jest na rzetelnym badaniu psychometrycznym. Dla Mentorów również zostanie przygotowane szkolenie z narzędzia oraz udostępniona możliwość zrobienia własnego portretu Lumina Spark.

Rekomendujemy spotkania w formie stacjonarnej ale nie zawsze jest tak możliwość, ponieważ Uczestniczki są z całej Polski.  W trakcie doboru par Mentor – Mentee bierzemy również pod uwagę lokalizację.  

Udział Doradcy HR w programie jest pro-bono 

Każda osoba, która chce wziąć udział w programie mentoringowym musi wypełnić formularz dostępny na stronie www.uniwersytetsukcesu.com 

Osoby, które wzięły udział w szkoleniu przygotowującym do procesu mentoringowego w poprzednich latach są zwolnione z udziału  

Program Uniwersytet Sukcesu skierowany jest do młodych kobiet, ponieważ to właśnie ich brakuje na technologicznym rynku pracy gdzie ważna jest różnorodność. Nasze badania, które przeprowadziliśmy w 2019 roku pokazują, że w środowisku zagrożonym wykluczeniem dodatkowe kursy dla kobiet związane są z fryzjerstwem, gastronomią czy kosmetologią. Chłopcy są częściej kierowani na warsztaty związane z IT.  

Tak, przed pierwszym spotkaniem Mentor otrzyma krótką informację z kim się spotkają (wiek, ewentualne doświadczenia zawodowe, znajomość języków obcych, zainteresowania), portret Lumina Spark oraz CV przygotowane przez Uczestniczkę we współpracy z Doradcą HR 

Są to młode kobiety w wieku 18 – 25 lat. Większość z nich ma już doświadczenia zawodowe ale raczej są to prace dorywcze 

 

Nasza rekomendacja – 6 spotkań po 2h w okresie od października 2023 do marca 2024 

Tak, dla osób które zakwalifikujemy do programu jest przygotowane obowiązkowe dwudniowe szkolenie online przygotowujące do pracy w ramach programu Uniwersytet Sukcesu. Dwa terminy do wyboru: 12-13 września 2023 / 19-20 września 2023 

Lokalizacja aby umożliwić spotkania stacjonarne (forma nie jest obowiązkowa)  

Doświadczenie zawodowe IT 

Indywidualne potrzeby Uczestniczki 

Zainteresowania Mentorów oraz Mentee 

Z uwagi na specyficzną grupę odbiorców nie możemy wykluczyć rezygnacji z udziału, „słabszych chwil”, braku wiary w siebie itp.  Rekrutacja Uczestniczek do Programu składa się z kilku etapów: formularz zgłoszeniowy, zdany kurs online „Kompetencje i zawody przyszłości oraz rozmowa rekrutacyjna. Proces został skonstruowany tak aby udział wzięły najbardziej zmotywowane młode kobiety.

Prosimy o przemyślenie udziału w projekcie. Jeśli są osoby, które rozważają możliwość rezygnacji z udziału po pierwszym spotkaniu to lepiej wycofać się z projektu w ogóle. 

Program finansowany jest przez naszych Partnerów https://fundacja.digitaluniversity.pl/dla-partnerow/ Jeśli organizacje, w których pracujecie angażują się i wspierają programy społeczne zapraszam do kontaktu  

Supreet Singh Manchanda

Dyrektor zarządzający Raiven Capital, globalnej firmy venture capital – hybrydowego funduszu z Kanady i Doliny Krzemowej. Mentor Global Impact Challenge na Singularity University oraz InCredibles w UE. Ekspert ds. transformacji cyfrowej.