Enter your keyword

Mentoring wsparcie w drodze do sukcesu

Ważnym elementem Programu Uniwersytetu Sukcesu jest mentoring. Dzięki niemu uczestniczki mają szansę dowiedzieć się więcej o sobie i w bardziej świadomy sposób podejmować kolejne decyzje na ścieżce kariery. Czym jest mentoring, co daje i w jaki sposób jest realizowany w Uniwersytecie Sukcesu? O tym w niniejszym artykule.

Mentoring – czym jest i na czym polega?

Termin „mentor” pochodzi z Odysei Homera, gdzie pojawiła się postać Mentora. Był on towarzyszem Telemacha, syna Odyseusza, udzielającym mu wskazówek i rad, gdy ten przebywał z dala od domu i rodziny. W czasach antycznych celem mentora było spożytkowanie całego zasobu doświadczeń, które zgromadził, z korzyścią dla podopiecznego.

Współcześnie mentoring jest formą rozwoju, wynikającą z relacji pomiędzy osobą posiadającą duże doświadczenie w danej dziedzinie – mentorem, a jego podopiecznym – mentorowanym (mentee). Relacja ta ma charakter partnerski, a komunikacja między mentorowanym i mentee jest bezpośrednia i przyjazna. Mentorzy często stanowią wzór do naśladowania dla osób, które prowadzą – jako przedsiębiorcy, menadżerowie lub po prostu starsi stażem pracownicy o dobrej opinii i ugruntowanej pozycji w firmie.

Mentor nie musi być starszy wiekiem ani mieć wyższego wykształcenia od mentee, choć najczęściej tak właśnie się zdarza – najważniejsze, by posiadał wiedzę i doświadczenie, którymi może się podzielić. Przeszedł już drogę, na którą mentorowany dopiero wkracza, i teraz może udzielać wskazówek, pomocnych w osiągnięciu celu.

Mentor:

  • · Pokazuje, jak wykorzystać własne talenty i umiejętności
  • · Analizuje z uczniem konkretne problemy i dyskutuje nad ich rozwiązaniem
  • · Poszerza perspektywę, biorąc pod uwagę nie tylko obecną sytuację, ale także to, co do niej doprowadziło, i to, co może z niej wyniknąć

Mentorowany:

  • · Zyskuje wiedzę o sobie na podstawie bezstronnej obserwacji mentora
  • · Zdobywa informacje na interesujące go tematy „u źródła”
  • · Poznaje możliwe przeszkody i uczy się je omijać
  • Skuteczny mentor może pomóc podopiecznemu stać się bardziej efektywnym w pracy, nabyć nowe kompetencje, nabrać większej pewności siebie i podejmować lepsze decyzje edukacyjne i
  • zawodowe.

Mentoring a coaching. Czym mentoring różni się od coachingu?

Mentoring ma wiele wspólnego z coachingiem. Oba procesy są podróżą w kierunku zmiany, zachętą do refleksji i przyjrzenia się swoim mocnym i słabym stronom. Mentor ma jednak szersze możliwości, ponieważ dysponuje kompetencjami, których zdobyciem mentee jest zainteresowany, jak np. komunikowanie się w zespole, style przywództwa, osiąganie korzyści finansowych itd.

W przypadku coachingu coach jedynie zadaje pytania, nakierowując w ten sposób na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi. Mentor tymczasem podpowiada, nad czym warto popracować i pomaga stworzyć plan działania. Nie podaje przy tym gotowych rozwiązań – nie jest coachem, ale nie jest też doradcą. Uważnie słucha, spoglądając z zewnątrz na różne sytuacje. Pokazuje nowe możliwości, motywując do pójścia naprzód.

Relacja mentor – mentee może w luźnej formie trwać nawet latami, będąc podporą w ważnych momentach rozwoju kariery mentorowanego.

Jak przebiega program mentoringu w Uniwersytecie Sukcesu?

Praca z mentorami pomaga uczestniczkom Uniwersytetu Sukcesu lepiej wykorzystać wiedzę i umiejętności, zdobywane podczas warsztatów i kursów specjalistycznych.

Jeden mentor pracuje z jedną mentee, poświęcając jej maksimum swojej uwagi. To osoba dobrana specjalnie do mentorowanej, przydzielana na podstawie doświadczenia zawodowego, zainteresowań i indywidualnych potrzeb uczestniczki. Brana jest także pod uwagę lokalizacja, aby umożliwić spotkania stacjonarne, chociaż cały program mentoringowy można zrealizować w trybie online. W obecnej edycji przewidziane jest minimum 6 spotkań mentorskich, z których każde trwa przynajmniej 2h.

– Indywidualne sesje mentoringowe są ważnym elementem programu Uniwersytet Sukcesu. Wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki kariery czy możliwość́ zobaczenia, jak naprawdę̨ wygląda praca w branży IT, są niezwykle istotne. Dlatego szukamy osób, które są̨ otwarte, by dzielić́ się wiedzą oraz zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem, a my zapewniamy mentorom i mentorkom wsparcie edukacyjne w zakresie związanym z mentoringiem – wyjaśnia Ela Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University.

Wielu mentorów jest pracownikami firm partnerskich programu Uniwersytet Sukcesu, takich jak Nationale-Nederlanden, Inter Cars czy Bayer. Są to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, głównie w obszarze IT, marketingu, komunikacji i HR, które zostają przeszkolone do roli mentora przez Polskie Stowarzyszenie Mentoringu. Mentorzy Uniwersytetu Sukcesu oferują swój czas i wsparcie na zasadach wolontariatu.

Rola Lumina Spark w programie mentoringu Uniwersytetu Sukcesu

Ważną rolę w procesie przydzielania par Mentor – Mentee odgrywa narzędzie psychometryczne Lumina Spark. To stworzony w 2009 roku w Stanach Zjednoczonych test osobowości, oparty na paradygmacie Wielkiej Piątki (powszechnie stosowanego modelu opracowanego przez McRae i Costa) i jungowskiej teorii osobowości.

W porównaniu z innymi narzędziami Lumina Spark jest dokładniejsze, przyjmując często pomijany w różnych kategoryzacjach fakt, że w różnych sytuacjach zachowujemy się w odmienny sposób. Bierze pod uwagę sprzeczne cechy osobowości, mierząc 3 unikalne Persony: Naturalny Ty, Codzienny Ty i Przesadzony Ty.

Portret Lumina Spark pozwala poznać własne możliwości, umiejętności i zachowania w codziennym życiu i pod presją. Zapewnia ramy dla lepszego zrozumienia siebie i pomaga określić, jak poprawić swoje relacje z innymi. Kwestionariusz jest łatwy do wypełnienia, a jego analiza umożliwia opracowanie efektywnego planu działania.

Mentoring – cele. Co zyskuje mentor, a co mentee?

Shirley Liu w znakomitej mowie TED „Why the Power of Mentoring can Change the World” powiedziała: „Jeśli masz zamiar coś zrobić, marz o tym, zbierz się na odwagę, działaj. Jeśli chcesz zrobić coś niezwykłego, marz o tym, zbierz się na odwagę, działaj z wybitnymi mentorami. Jeśli chcesz nauczyć się czegoś istotnego o sobie samym, zostań mentorem”.

Najogólniej mówiąc, celem mentoringu jest połączenie osoby, która ma dużą wiedzę i doświadczenie, z kimś, kto nie ma takiej samej wiedzy lub doświadczenia. Relacja ta przywodzi na myśl obrazy Karate Kid i Mr. Miyagi oraz Luke’a Skywalkera i Yody. Choć mogłoby się wydawać, że zyskuje przede wszystkim mentee, dla którego program jest prawdziwym wsparciem, korzyści są obopólne.

Korzyści z mentoringu dla mentee:

· Podniesienie poziomu umiejętności

Poprzez porady i wskazówki mentor może pomóc mentee rozwinąć w pełni swój potencjał i nauczyć się przedsiębiorczego podejścia do życia.

· Transfer wiedzy

Mentor może przekazać podopiecznemu mądrość zdobytą w trakcie swojej własnej drogi zawodowej, informacje i oczekiwania dotyczące miejsca, w którym pracuje lub zasad, które ułatwiają odniesienie sukcesu w dłuższej perspektywie.

· Możliwości nawiązywania kontaktów

Dzięki programowi mentorskiemu podopieczny może szybciej uzyskać dostęp do ważnych kontaktów zawodowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy zdalnej, kiedy brak jest kontaktu fizycznego z pracodawcą i trudniej jest pokazać się z dobrej strony.

· Poznanie kultury miejsca pracy

Uczestnictwo w programie mentorskim pozwala być bardziej świadomym zwyczajów, zasad i oczekiwań panujących w środowisku korporacyjnym lub innym wybranym.

· Nauka rozwiązywania problemów

Mentor może służyć radą, gdy mniej doświadczony pracownik napotka sytuację lub problem, na którym się nie zna lub nie widzi jego rozwiązania. Zamiast uczyć się na własnych błędach, podopieczny uczy się na podstawie doświadczenia mentora.

Korzyści z mentoringu dla mentora:

· Uznanie społeczne

Podobnie jak w przypadku rozwijania umiejętności przywódczych, mentorzy stają się rozpoznawalni dzięki swoim umiejętnościom komunikacyjnym i zdolności do pomagania młodym osobom w rozwoju kariery i rozwoju osobistym.

· Poprawa zdolności komunikacyjnych

Nauczanie jest najlepszym sposobem, by uporządkować swoją wiedzę. Zarazem wymaga ono zdolności jasnej i precyzyjnej komunikacji. Albert Einstein powiedział kiedyś, że „jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś sześciolatkowi, to znaczy, że sam tego nie rozumiesz”. Przekazywanie tego, co się myśli, wymaga przemyślenia. Mentorzy stają się dzięki temu lepszymi komunikatorami i słuchaczami.

· Zdobywanie nowych perspektyw

Relacja mentoringu może pomóc nie tylko podopiecznemu, ale również bardziej doświadczonemu mentorowi w zdobyciu nowych umiejętności, poznaniu nowinek technologicznych czy najnowszych trendów.

Mentee ukazuje mentorowi świeże spojrzenie na różne sprawy i zachęca do stawiania pytań, na które ten nawet by nie wpadł, a to sprzyja innowacjom.

· Odkrywanie nowych talentów

Mentoring stanowi doskonałą okazję do odkrycia nowych talentów: osób, które przydadzą się w konkretnych projektach lub odnajdą po uczestnictwie w programie swoje miejsce w firmie.

Mentoring jest cennym procesem zarówno dla mentora, któremu daje on dużo satysfakcji, jak i dla podopiecznego, dla którego może okazać się przygodą życia i windą na zawodowy szczyt.