Enter your keyword

Rekrutacja do IV edycji Programu została zakończona.

MENTORING W PROJEKCIE UNIWERSYTET SUKCESU

Mentorzy, którzy dotychczas wzięli udział w Uniwersytecie Sukcesu podkreślali ogromną satysfakcję z pomocy młodym podopiecznym Fundacji Digital University w zdobyciu cennych umiejętności i kwalifikacji z obszaru nowych technologii. Udział w projekcie pozwolił im spojrzeć na swoje dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia z nowej perspektywy. To możliwość pracy nad empatią, tak bardzo ważną w dzisiejszych czasach. Z kolei Uczestniczki czują się wzmocnione, zmotywowane do rozwoju i mają większą świadomość swojego potencjału i perspektyw pracy z nowymi technologiami.

PROGRAM UNIWERSYTET SUKCESU:

warsztaty motywacyjne i rozwojowe

warsztaty z zakresu prawa (m.in. zakładanie działalności, prawa autorskie, ochrona wizerunku, nieuczciwa konkurencja) 

poznanie swoich talentów na podstawie narzędzia Lumina Spark 

wsparcie rekrutacyjne (pisanie CV, rozmowa rekrutacyjna) 

program mentoringowy (6 spotkań po 2h) 

kursy zawodowe do wyboru: FRONTEND DEVELOPER, JAVA DEVELOPER, WORDPRESS + SOCIAL MEDIA 

Dodatkowo: 

warsztat motywacyjny z Iwoną Guzowską (guzowska.com)

sesja zdjęciowa do CV 

kolacja networkingowa 

Program Mentoringowy w Uniwersytecie Sukcesu:

pomoc Mentee w formułowaniu zawodowych i osobistych celów 

wzmacnianie motywacji i pewności siebie Mentee 

udzielanie praktycznych wskazówek dotyczących rozwoju w branży technologicznej 

pomoc w ustrukturyzowaniu procesu planowania ścieżki kariery 

udzielanie rad, jak uporać się z problemami administracyjnymi, technicznymi lub społecznymi, z którymi borykają się młodzi ludzie zwłaszcza na początku drogi zawodowej 

doradztwo i wsparcie w zakresie formułowania krótko- i długoterminowych celów 

pomoc Mentee w odkrywaniu nowych możliwości i zdolności 

zachęcanie do podejmowania wyzwań i pobudzanie zaangażowania w proces rozwoju

Co zyskują mentorzy w Uniwersytecie Sukcesu?

rozwój kompetencji związanych ze wspieraniem innych osób 

nabycie/wzmocnienie kompetencji związanych z mentoringiem 

poczucie satysfakcji z zaangażowania w to, co ważne 

Kryteria doboru par Mentor/ka-Mentee

Lokalizacja aby umożliwić spotkania stacjonarne (forma nie jest obowiązkowa)  

Doświadczenie zawodowe (IT, DIGITAL MARKETING) 

Indywidualne potrzeby Uczestniczki 

Zainteresowania Mentorów oraz Mentee 

Znajomość języka w przypadku Uczestniczek z Ukrainy 

Pierwszeństwo przy wyborze mają przedstawiciele firm partnerskich programu 

Najczęściej zadawane pytania

AKADEMIA MENTORÓW - WARTOŚCIOWE WSPARCIE

Mentoring w programie Uniwersytet Sukcesu nie jest typowym procesem mentoringowym z uwagi na specyfikę i szczególny charakter programu. Dlatego ważne jest przygotowanie do procesu. 

SZKOLENIA 

Uczestnictwo w programie wiąże się z obowiązkowym uczestnictwem w przygotowanych przez nas warsztatach, których celem jest przygotowanie do procesu mentoringowego. 

Mentee również biorą udział w dedykowanym szkoleniu przygotowującym do pracy z Mentorem. 

SUPERWIZJA 

Jako dodatkowe wsparcie w trakcie trwania programu mentoringowego organizujemy sesje superwizyjne. 

Jesteśmy przekonani, że proponowane działania pozytywnie wpłyną na przebieg i efektywność procesu mentoringowego. 

WAŻNE INFORMACJE

- warsztaty dla Mentorów trwają 2 dni (2x 8h) i odbywają się online - osoby, które nie będą uczestniczyły w warsztatach nie będą mogły zostać Mentorem / Mentorką w programie - Mentorki i Mentorzy, którzy wzięli udział w warsztatach w 2021 roku zwolnieni są z udziału w obowiązkowym szkoleniu

CO MÓWIĄ MENTORZY?

kontakt

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13
00-071 WARSZAWA
FUNDACJA@DIGITALUNIVERSITY.PL
TEL +48 782 782 776
NIP 1182100793
KRS 0000520112
REGON 147372124

O nas

JESTEŚMY FUNDACJĄ EDUKACYJNĄ, A NASZYM NADRZĘDNYM CELEM JEST EDUKACJA W ZAKRESIE ROZWOJU POPRZEZ INNOWACJE I ZAPOZNANIE Z TEMATYKĄ NOWYCH TECHNOLOGII. UCZYMY ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI DAJĄC WSPARCIE PODOPIECZNYM DOÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I ŚRODOWISK WYKLUCZONYCH.