Enter your keyword

MENTORING W PROJEKCIE UNIWERSYTET SUKCESU

      Dodatkowo:

 • rozwiniesz swoje kompetencje związane ze wspieraniem innych osób
 • nabędziesz/wzmocnisz kompetencje związane z mentoringiem
 • wzmocnisz kompetencje komunikacyjne i empatię
 • poczujesz satysfakcję z zaangażowania w to, co ważne
MENTORING W PROJEKCIE UNIWERSYTET SUKCESU

Zbudowanie relacji z Mentee opartej na szacunku, zaufaniu, partnerstwie i uczciwości

 • pomoc Mentee w formułowaniu zawodowych i osobistych celów
 • wzmacnianie motywacji i pewności siebie Mentee
 • praktyczne wskazówki dotyczące rozwoju w branży technologicznej
 • pomoc w ustrukturyzowaniu procesu planowania ścieżki kariery
 • udzielanie rad, jak uporać się z problemami administracyjnymi, technicznymi lub społecznymi, z którymi borykają się młodzi ludzie zwłaszcza na początku drogi zawodowej
 • doradztwo i wsparcie w zakresie formułowania krótko i długoterminowych celów
 • pomoc Mentee w odkrywaniu nowych możliwości i zdolności
 • zachęcanie do podejmowania wyzwań i pobudzanie zaangażowania w proces rozwoju
 • identyfikacja ograniczeń i barier oraz wskazanie metod, które pozwolą je pokonywać
 • pełnienie roli przewodnika w procesie ewentualnych zmian

Mentorzy, którzy dotychczas wzięli udział w Uniwersytecie Sukcesu podkreślali ogromną satysfakcję z pomocy młodym podopiecznym Fundacji Digital University w zdobyciu cennych umiejętności i kwalifikacji z obszaru nowych technologii. Udział w projekcie pozwolił im spojrzeć na swoje dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia z nowej perspektywy. To możliwość pracy nad empatią, tak bardzo ważną w dzisiejszych czasach.

Z kolei Uczestniczki czują się wzmocnione, zmotywowane do rozwoju i mają większą świadomość swojego potencjału i perspektyw pracy z nowymi technologiami.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

AKADEMIA MENTORÓW

Dodatkowe wsparcie

Mentoring w projekcie Uniwersytet Sukcesu nie jest typowym procesem mentoringowym z uwagi na specyfikę i szczególny charakter projektu. Dlatego też ważne jest dodatkowe wsparcie, które oferujemy Mentorom zaangażowanym w projekt. Warto podkreślić, że dodatkowe wsparcie otrzymają również Mentee.

Jesteśmy przekonani, że proponowane działania pozytywnie wpłyną na przebieg i efektywność procesu mentoringowego.

WARSZTATY I SUPERWIZJA

Uczestnictwo w projekcie wiąże się z obowiązkowym uczestnictwem w przygotowanych przez nas warsztatach, których celem jest przygotowanie do procesu mentoringowego oraz wsparcie podczas jego trwania.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

CO MÓWIĄ MENTORZY?

kontakt

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13
00-071 WARSZAWA
FUNDACJA@DIGITALUNIVERSITY.PL
TEL +48 782 782 776
NIP 1182100793
KRS 0000520112
REGON 147372124

O nas

JESTEŚMY FUNDACJĄ EDUKACYJNĄ, A NASZYM NADRZĘDNYM CELEM JEST EDUKACJA W ZAKRESIE ROZWOJU POPRZEZ INNOWACJE I ZAPOZNANIE Z TEMATYKĄ NOWYCH TECHNOLOGII. UCZYMY ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI DAJĄC WSPARCIE PODOPIECZNYM DOÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I ŚRODOWISK WYKLUCZONYCH.