Enter your keyword

MENTORING W PROJEKCIE UNIWERSYTET SUKCESU

      Dodatkowo:

 • rozwiniesz swoje kompetencje związane ze wspieraniem innych osób
 • nabędziesz/wzmocnisz kompetencje związane z mentoringiem
 • wzmocnisz kompetencje komunikacyjne i empatię
 • poczujesz satysfakcję z zaangażowania w to, co ważne
MENTORING W PROJEKCIE UNIWERSYTET SUKCESU

Zbudowanie relacji z Mentee opartej na szacunku, zaufaniu, partnerstwie i uczciwości

 • pomoc Mentee w formułowaniu zawodowych i osobistych celów
 • wzmacnianie motywacji i pewności siebie Mentee
 • praktyczne wskazówki dotyczące rozwoju w branży technologicznej
 • pomoc w ustrukturyzowaniu procesu planowania ścieżki kariery
 • udzielanie rad, jak uporać się z problemami administracyjnymi, technicznymi lub społecznymi, z którymi borykają się młodzi ludzie zwłaszcza na początku drogi zawodowej
 • doradztwo i wsparcie w zakresie formułowania krótko i długoterminowych celów
 • pomoc Mentee w odkrywaniu nowych możliwości i zdolności
 • zachęcanie do podejmowania wyzwań i pobudzanie zaangażowania w proces rozwoju
 • identyfikacja ograniczeń i barier oraz wskazanie metod, które pozwolą je pokonywać
 • pełnienie roli przewodnika w procesie ewentualnych zmian

Mentorzy, którzy dotychczas wzięli udział w Uniwersytecie Sukcesu podkreślali ogromną satysfakcję z pomocy młodym podopiecznym Fundacji Digital University w zdobyciu cennych umiejętności i kwalifikacji z obszaru nowych technologii. Udział w projekcie pozwolił im spojrzeć na swoje dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia z nowej perspektywy. To możliwość pracy nad empatią, tak bardzo ważną w dzisiejszych czasach.

Z kolei Uczestniczki czują się wzmocnione, zmotywowane do rozwoju i mają większą świadomość swojego potencjału i perspektyw pracy z nowymi technologiami.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

AKADEMIA MENTORÓW

Dodatkowe wsparcie

Mentoring w projekcie Uniwersytet Sukcesu nie jest typowym procesem mentoringowym z uwagi na specyfikę i szczególny charakter projektu. Dlatego też ważne jest dodatkowe wsparcie, które oferujemy Mentorom zaangażowanym w projekt. Warto podkreślić, że dodatkowe wsparcie otrzymają również Mentee.

Jesteśmy przekonani, że proponowane działania pozytywnie wpłyną na przebieg i efektywność procesu mentoringowego.

WARSZTATY I SUPERWIZJA

Uczestnictwo w projekcie wiąże się z obowiązkowym uczestnictwem w przygotowanych przez nas warsztatach, których celem jest przygotowanie do procesu mentoringowego oraz wsparcie podczas jego trwania.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

kontakt

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13
00-071 WARSZAWA
FUNDACJA@DIGITALUNIVERSITY.PL
TEL +48 782 782 776
NIP 1182100793
KRS 0000520112
REGON 147372124

O nas

JESTEŚMY FUNDACJĄ EDUKACYJNĄ, A NASZYM NADRZĘDNYM CELEM JEST EDUKACJA W ZAKRESIE ROZWOJU POPRZEZ INNOWACJE I ZAPOZNANIE Z TEMATYKĄ NOWYCH TECHNOLOGII. UCZYMY ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI DAJĄC WSPARCIE PODOPIECZNYM DOÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I ŚRODOWISK WYKLUCZONYCH.