Enter your keyword

Rekrutacja do IV edycji Programu została zakończona.

DORADZTWO HR W PROJEKCIE UNIWERSYTET SUKCESU

Szukamy osób, które w ramach Wolontariatu spotkają się osobiście lub online z jedną Uczestniczką Uniwersytetu Sukcesu i przygotują do procesu rekrutacji.

Uniwersytet Sukcesu to program edukacyjny stworzony z myślą o wsparciu młodych kobiet, które poszukują swojej drogi zawodowej lub wchodzą na rynek pracy. Pomagamy głównie podopiecznym opuszczającym domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej. W tym roku do programu zapraszamy również młode kobiety, pochodzące z zaatakowanych terenów na Ukrainie. 

PROGRAM UNIWERSYTET SUKCESU 

warsztaty motywacyjne i rozwojowe  

warsztaty z zakresu prawa (m.in. zakładanie działalności, prawa autorskie, ochrona wizerunku, nieuczciwa konkurencja)  

poznanie swoich talentów na podstawie narzędzia Lumina Spark  

wsparcie rekrutacyjne (pisanie CV, rozmowa rekrutacyjna)  

program mentoringowy (6 spotkań po 2h)  

kursy zawodowe do wyboru: FRONTEND DEVELOPER, JAVA DEVELOPER, WORDPRESS + SOCIAL MEDIA 

Dodatkowo:  

warsztat motywacyjny z Iwoną Guzowską  

sesja zdjęciowa do CV  

kolacja networkingowa  

Na czym polegać będzie Twoja praca?

DORADZTWO HR W PROJEKCIE UNIWERSYTET SUKCESU: 

wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych  

udzielanie rad gdzie szukać pracy, jak czytać ogłoszenia o pracę  

praktyczne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (pierwsze wrażenie, rodzaje pytań itp.)  

na co zwrócić uwagę podpisując umowę o pracę  

symulacja rozmowy rekrutacyjnej  

Zaangażowanie czasowe Doradcy HR:

4 spotkania, czas trwania jednego spotkania 2 godziny:

Przegląd ofert pracy i stażu

Przygotowanie CV

Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej

Symulacja rozmowy rekrutacyjnej

Pierwsze spotkanie odbywa się w lipcu (stacjonarnie lub online) i jest umawiane przez Organizatora, pozostałe trzy spotkania umawiane są indywidualnie Doradca HR – Uczestniczka.

 

DO PROGRAMU SZUKAMY OSÓB: 

posiadających doświadczenie w rekrutacji   

posiadających doświadczenie biznesowe i umiejętnie się nim dzieląca  

W tym roku również ważna jest dla nas znajomość języka ukraińskiego / rosyjskiego.  

Zaangażowanie w Uniwersytet Sukcesu ma charakter pro bono.   

KRYTERIA DOBORU PAR DORADCA HR – UCZESTNICZKA 

Lokalizacja aby umożliwić spotkania stacjonarne (forma nie jest obowiązkowa)   

Doświadczenie w rekrutacji  (IT, DIGITAL MARKETING)  

Znajomość języka w przypadku Uczestniczek z Ukrainy  

Pierwszeństwo przy wyborze mają przedstawiciele firm partnerskich programu   

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

kontakt

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13
00-071 WARSZAWA
FUNDACJA@DIGITALUNIVERSITY.PL
TEL +48 782 782 776
NIP 1182100793
KRS 0000520112
REGON 147372124

O nas

JESTEŚMY FUNDACJĄ EDUKACYJNĄ, A NASZYM NADRZĘDNYM CELEM JEST EDUKACJA W ZAKRESIE ROZWOJU POPRZEZ INNOWACJE I ZAPOZNANIE Z TEMATYKĄ NOWYCH TECHNOLOGII. UCZYMY ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI DAJĄC WSPARCIE PODOPIECZNYM DOÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I ŚRODOWISK WYKLUCZONYCH.